Twintig miljoen weg uit het proces-verbaal

Advocaat-generaal Koos Plooij gelooft niet dat de jachthaven in IJmuiden, waarvan Endstra het aandeel van zijn partner Paarlberg overnam, geld waard was. Daarom waren de 17 miljoen die Endstra aan Paarlberg betaalde voor de jachthaven in zijn ogen afpersing. Wat zouden die jachthaven en die gebouwen in de toekomst nou nog extra waard zijn? Enkele jaren geleden, bij een verhoor bij de rechter-commssaris, zei Haico Endstra dat de winstverwachting op “IJmuiden” ‘minimaal 20 miljoen euro’ was, had hij van zijn broer Wim gehoord. Maar dat stond niet in het proces-verbaal van de zitting. Was weggevallen.

Pas onlangs is na beluistering van geluidsopnames vast komen te staan dat Haico Endstra heeft gezegd dat de winst die men dacht te maken op de jachthaven, bedrijfspanden en appartementen ‘minimaal twintig miljoen’ was. Dat had Wim dus tegen hem gezegd.

Paarlberg zegt dan ook dat Endstra hem betaalde voor de ontvlechting, omdat er nog winstverwachting in het gezamelijk opgestarte project zat.

De rechtbank geloofde ook niet dat de jachthaven geld waard was die betalingen van Endstra aan Paarlberg zou rechtvaardigen. Die rechtbank wist overigens niet dat er twintig miljoen van Haico uit dat proces-verbaal weg was vergeten. 

Op de zitting van woensdag in het hoger beroep tegen Jan-Dirk Paarlberg getuigde Haico Endstra voor het eerst onder ede en in het openbaar. Hij zou alleen worden ondervraagd over de dagboekaantekeningen van zijn doodgeschoten broer.

Maar advocaat-generaal Koos Plooij wilde ook nog wat vragen over de twintig miljoen. 

Wat dan, vroeg de voorzitter van het gerechtshof?

Plooij: ‘Alleen wat Haico Endstra op dat moment wist van de situatie rond de jachthaven en het bedrijf.’

Plooij bedoelde: die twintig miljoen waren daar dan wel “weggevallen” uit het proces-verbaal van de zitting, maar dat was helemaal niet relevant. Want Haico wist toch helemaal niks van de zaken van zijn broer. Daarom wilde hij alleen die ene vraag stellen. Gewoon even snel, aan Haico. Zou niet lang duren.

Njet, zei de voorzitter. Want dan zou Paarlberg ook recht krijgen om ‘een mer á boire’ aan vragen aan Haico te stellen over die 20 miljoen. Haico moest woensdag alleen praten over de dagboekaantekeningen.