Parachutemoord: tekst van de brief

Woensdag kwam er bij het hof dat de Parachutemoord behandelt een anonieme brief binnen waarin de Nederlander Marcel Somers ervan wordt beschuldigd de moord te hebben gepleegd, en niet de verdachte Els Clottemans. Somers had een driehoeksverhouding met zowel verdachte Clottemans als slachtoffer Els van Doren en beschuldigde als getuige Clottemans ervan te hebben geknoeid met de parachute van Van Doren. In de brief staat dus dat juist Somers de dader is. Onzin is of niet, wie weet. Hier is de letterlijke tekst:

BETREFT PARACHUTE-MOORD

Mijnheer/Mevrouw de Rechter.

De minnaar van Els van Doren lijkt me niet zo onschuldig dan dat hij zich als dusdanig zo voordoet.

Tijdens een gezamenlijk genomen drankje in een of andere horecazaak in Eindhoven en waarbij Marcel net een drankje te veel had gepakt, heeft hij mij lachend/verontwaardigd verklaard dat zijn parachutelief had gezegd dat ze niet veel langer een relatie met hem kon hebben.

Omdat de dubbele relatie met hem en met haar man haar langzamerhand teveel dreigde te worden.

Na dat gezegd te hebben keek hij enkele seconden met lege ogen voor zich heen en zei meer tegen zichzelf dan tegen mij: “Als ze mij echt niet meer wil dan zal zij niemand meer hebben. Ik weet er wel iets op, de vrije val zal haar dan wel krijgen”. Einde cit.

Tijdens dat drankje heb ik van die uitspraak van hem totaal niets begrepen, er zelfs geen aandacht aan besteed. Nadat ik nu op de Belgische TV het een en ander heb gezien begrijp ik zijn uitspraak van toen des te meer.

Voor zover ik hem oppervlakkig meen te kennen, is hij een zeer vlotte man, ad rem en voor geen enkel gat te vangen. Bij slijmen af en zo glad als een paling. Marcel is een meester in het verbergen en verdraaien van waarheden.

Sorry dat ik u niet kan of wil zeggen wie ik ben. Ik zou deze brief ook nooit naar u hebben verstuurd indien de onschuld van die andere Els niet op het spel zou hebben gestaan. Ik kan echter niet klakkeloos toezien hoe een ander onschuldig dreigt veroordeeld te worden voor iets wat zij volgens het aan mij bekende niet zal hebben gedaan.

Ik wil echter onder geen enkele voorwaarde hierin persoonlijke worden betrokken.

Verzoeke deze brief als intern te beschouwen.

Met eerbiedige hoogachting voor Uw Hof.

Vanuit Eindhoven doe ik deze mededeling op de post in België. Ik heb gehoord dat de post van hieruit soms pas aankomt in België na een week of zelfs meer.