Boone: Kamer moet rol DEA onderzoeken

Door Jan Boone.

Uit Wiki-Leaks is gebleken wat ik al jaren wist. Het gaat om het doorlaten van harddrugs door de Nederlandse politie in samenwerking met de Drug Enforcement Administration (DEA). De zaak waar ik over spreek gaat over 4,5 kilo die werd doorgelaten voorafgaand aan een veel groter transport vanuit Turkije naar Nederland, welke partij op 10 mei 2006 in Rotterdam werd gepakt. Deze 4,5 kilo werd onder de ogen van de Nederlandse politie in Nederland ingevoerd en verkocht.

De Nederlandse politie volgde naar aanleiding van telefoontaps twee mannen die onderweg waren naar Duitsland om heroïne op te halen. Zij hebben later verklaard dat zij bij de grens zijn gestopt omdat ze in Duitsland hun werk niet mochten voortzetten.

De Duitse politie zou op dat moment geen personeel beschikbaar hebben gehad om de Nederlanders in Duitsland te volgen. Hoe kan dat? Immers, deze actie is zorgvuldig voorbereid en derhalve ook gecoördineerd met de Duitse justitie. Die samenwerking met de Duitse justitie blijkt uit het hele dossier.

Zelfs als zou het waar zijn dat ze in Duitsland niet mochten opereren, is het onbegrijpelijk dat ze niet de auto met diezelfde mannen bij de grens hebben opgewacht om ze vervolgens in Nederland weer te volgen. Sterker nog, dit hebben ze gewoon niet gewild, omdat uit de telefoontaps blijkt dat de politie in Nederland precies wist waar deze 4,5 kilo heen ging en door wie de heroïne werd gekocht.

De Nederlandse justitie heeft bij herhaling heftig ontkend dat hier sprake is geweest van doorlating. Er werd voortdurend gezegd dat er in Nederland niet wordt doorgelaten, laat staan in samenwerking met de DEA. Ook de samenwerking met de DEA is heftig ontkend.

Thans is uit Wiki-Leaks informatie gebleken dat er in het voorjaar van 2006, transporten zijn doorgelaten. Een van die transporten moet deze 4,5 kilo zijn. Indien ik mij vergis, dient nader onderzoek te worden verricht naar deze ontkenning door de Nederlandse justitie.

Het staat dan ook vast dat de DEA in directe samenwerking met de Nederlandse politie drugs heeft doorgelaten en volgens mij nog steeds doorlaat. Wat de Nederlandse politie niet mag, wordt in Nederland zonder blikken of blozen door de DEA in samenwerking met de Nederlandse politie gedaan. Formeel weet de Nederlandse politie dan van niets en kan zij deze doorlatingen makkelijk ontkennen.

Aangezien er in de zaken die ik doe en waarin van doorlating sprake is, geen rechtshulp verzoek aanwezig is, mag duidelijk zijn dat dit doorlaten illegaal is. Kennelijk durft Nederland niet op te treden tegen de eisen van de DEA, die oppermachtig is in vrijwel alle Europese landen en waartegen de plaatselijke justities geen verweer hebben.

Naar mijn stellig oordeel is hier opnieuw sprake van een IRT affaire. Destijds werden deze doorlatingen door de Nederlandse politie alleen verricht, thans worden die gedaan in samenwerking met de DEA. Deze samenwerking en deze doorlatingen moeten tot op de bodem worden uitgezocht. Doorlaten is in Nederland nog steeds ten strengst verboden. De ramp die de IRT affaire over de opsporing heeft gebracht, heeft de justitie kennelijk niets geleerd. Een nieuwe parlementaire enquête lijkt noodzakelijk, maar nu om de rol van de DEA in relatie met de Nederlandse justitie te onderzoeken.

Jan Boone is strafadvocaat.