Particuliere camera’s mogen op weg gericht

Mensen die op de openbare weg gefilmd worden door een private camera, kunnen zich niet altijd beroepen op privacywetgeving. Normaal gesproken kan iemand die door een camera van een particulier op de openbare weg wordt gefilmd, zich beroepen op wetten waarin staat dat ze toestemming moeten geven om de beelden te verwerken. Maar het Europese Hof bepaalde dat daarin ook het belang van degene die filmt moet worden meegewogen.

Het Europese Hof heeft nu een nieuw, duidelijker arrest. Het hof moest beslissen in een zaak waarin een Tsjech wiens ramen steeds werden ingegooid, een beveiligingscamera installeerde om de dader te filmen. De beelden werden in de rechtszaak gebruikt.

De dader werd niet veroordeeld omdat de beelden geen rechtmatig bewijsmateriaal waren. De Tsjech had geen toestemming gegeven om de beelden te gebruiken, terwijl dat volgens privacywetgeving wel zou moeten.

De rechter volgde de argumentatie van de stenengooier, en legde de eigenaar van de camera daarom een boete op. Die ging in hoger beroep, waarna de kwestie werd voorgelegd aan het Europees Hof van Justitie. Die bepaalde dat nationale rechtbanken in hun oordeel ‘het gerechtvaardigde belang’ van de beelden moeten meewegen.

Als dat ‘gerechtvaardigde belang’ zwaar genoeg is, hoeft degene die is gefilmd geen toestemming te geven. Nationale rechters moeten afwegen of dat het geval is.