Schimmenspel over nieuwe informatie

Het Passage-proces is uitgesteld tot 24 september. Officier van justitie Betty Wind wilde maandagochtend niet concreet maken welke nieuwe ‘informatie’ het Openbaar Ministerie nog zou willen inbrengen in het Amsterdamse Passage-proces. Op 24 september zei ze, kan pas duidelijk zijn of die informatie er ook werkelijk komt. Ze pleitte daarom voor uitstel van het proces. Of de informatie beschikbaar komt weet het Openbaar Ministerie pas op 24 september.

Door Wim van de Pol

De rechtbank-voorzitter Frits Lauwaars zei erop te willen vertrouwen dat het Openbaar Ministerie met dit uitstel de juiste weg heeft gekozen. Eerder zei de officier van justitie Betty Wind dat het uitstel in belang van de ‘waarheidsvinding’ en de ‘magistratelijkheid’ is gevraagd.

Dit voorjaar is door het OM tegen de zes hoofdverdachten in het Passage-proces levenslang geëist voor het uitvoeren van moorden of opdracht geven daartoe. Daarna hebben de advocaten in eerste instantie pleidooien gevoerd. Vandaag had het Openbaar Ministerie moeten beginnen met de reactie op die pleidooien, de “repliek”, waarop de advocaten weer kunnen reageren met de “dupliek”.

De rechtbank stelde vast dat de informatie kennelijk heel belangrijk is. Want volgens Wind is de informatie van belang voor de eisen, mogelijk in de zaken tegen alle verdachten. Bovendien zou de informatie ook nog eens ontlastend voor verdachten kunnen zijn. Als de informatie op tafel ligt dan zijn vier zittingsdagen (in twee weken) voldoende voor de rechtbank om gewenst nader onderzoek te doen, aldus het OM.

Waarom kan het Openbaar Ministerie niet vandaag gewoon verder gaan met de repliek, bijvoorbeeld met iets algemeens als de jurisprudentie over kroongetuigen, vroegen de rechtbank en de advocaten zich af. De reden daarvan is, zo lichtte Wind toe, dat de nieuwe informatie sowieso gaat leiden tot een andere inkleding van de repliek.

‘Geldt dat ook als op 24 september zou blijken dat de nieuwe informatie toch niet zal worden ingebracht in het proces?’, vroeg de voorzitter van de rechtbank.

‘Ja’, zei de officier van justitie Wind. Ze zei verder dat op 24 september ‘hoe dan ook’ enige toelichting zal worden gegeven op de aard van de nieuwe informatie. Dus ook als die niet zal worden ingebracht zal het OM nadere toelichting geven.

Dat bracht de voorzitter weer tot de vraag hoe dan slechts vier dagen nader onderzoek voldoende kunnen zijn, als de nieuwe informatie zó belangrijk is dat de repliek omgegooid zou moeten worden en er consequenties kunnen zijn voor de strafeisen. Wind zei daarop niets meer te kunnen zeggen, zonder inhoudelijk te worden.

Advocaten wilden weten of de informatie ontlastend of juist belastend is voor de verdachten. En of deze betrekking heeft op de meer recente moorden die in het Passage-proces worden behandeld, zoals die op Kees Houtman (2005), Thomas van der Bijl (2006) of juist op de moorden die in 1993 werden gepleegd (de dubbele moord in Antwerpen, de dubbele moord bij Ouderkerk en één in Amsterdam). Ook daarover wilde Wind niets zeggen.