Passage: de slotconclusie van het OM

‘Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag het laatste deel van de repliek met de slotconclusie voorgedragen in het grote liquidatieproces Passage. Na drie volle dagen repliceren op de pleidooien van de verdediging in de verschillende deeldossiers waren de officieren van justitie ’s middags blij eindelijk hun deel van het vele werk te kunnen afronden. Het ruim vier jaar voortslepende liquidatieproces moet op momenten dan ook wel het uiterste van hen hebben gevergd, maar dat geldt ongetwijfeld voor alle procespartijen.’ Dat schrijft Bondtehond.

‘De requisitoirs namen net als de pleidooien vele dagen in beslag waar regelmatig op het scherpst van de snede werd gestreden. En niet alleen tijdens deze eindfase-dagen. Kroongetuige Peter La Serpe dreef de verdachten, de advocaten en de rechters tijdens vele zittingen tot wanhoop, maar meerdere keren ook de leden van het openbaar ministerie waarmee hij geacht werd samen te werken. Tenslotte zou La Serpe zijn deal met hen moeten sluiten. Of het nu met TGB-leden (Team Getuigen Bescherming)was of met de leden van het zaaks-OM, er leek soms geen einde te komen aan incidenten waarbij La Serpe ogenschijnlijk niemand meer leek te ontzien.

Het laatste incident met de laptop en usb-sticks van La Serpe zorgde wederom voor hoog oplopende spanningen in de rechtszaal en riep vele vragen op. Niet in de laatste plaats vanwege het moment waarop het openbaar ministerie mededeelde ‘dat er iets op het pad van het OM was gekomen’ en ‘de afgelopen tijd te zijn geconfronteerd met het feit dat er mogelijk nieuwe informatie beschikbaar komt die van wezenlijk belang zou kunnen zijn voor de waarheidsvinding en voor de beoordeling van de door de rechtbank te nemen beslissingen. Nou, hoe dat afgelopen is, weten we inmiddels.

Het leverde toch nog een vertraging op van enkele weken, maar uiteindelijk wist het OM vervolgens in 3 dagen te repliceren op de meeste pleidooien. Een enkel deeldossier, zo was de verdediging opgevallen, is het OM in het geheel niet meer, of slechts summier, op teruggekomen. En het laatste nabrandertje van de verdediging vond men reeds voldoende beargumenteerd om het hierbij te laten. Het zal straks aan de rechters zijn of die nog een conclusie verbinden aan de naar oordeel van de verdediging ontlastende stukken. Wellicht komt de verdediging hier nog op terug tijdens de laatste dupliek-zittingen.

(…)

Lees verder Bondtehond.