Passage: voorbeeld van hoe het niet moet

‘Veel politiekorpsen maken deze periode de balans op. Over enkele weken presenteren de korpschefs in hun nieuwjaarstoespraak immers graag de boodschap dat Nederland nog veiliger is geworden. Ik kan u al voorspellen dat de criminaliteitscijfers in 2011 in de meeste regio’s zijn gedaald. Die tendens is al enkele jaren gaande en ik geloof ook wel dat politie en openbaar ministerie beter in staat zijn misdrijven als inbraken en overvallen te bestrijden. ‘ Dat schrijft John van den Heuvel in DeTelegraaf.

‘Toch blijft politiewerk moeilijk meetbaar. De aangiftecijfers zijn niet altijd even betrouwbaar en onderzoeken naar onveiligheidsgevoelens van burgers blijken vaak niet transparant.

Of de Nederlandse politie er ook in slaagt de georganiseerde misdaad effectief te bestrijden is helemaal lastig na te gaan. De strijd tegen professionele misdaadorganisaties verliep in 2011 erg moeizaam. Het pijnlijkst voor de nationale recherche was de liquidatie in februari van crimineel Stanley Hillis. Terwijl het rond de moordplek wemelde van de recherche en er zelfs een politieheli in de lucht hing, konden de moordenaars ongehinderd ontkomen. Met het schaamrood op de kaken gaf de rechercheleiding toe dat ‘communicatieproblemen’ de oorzaak van het debacle waren.

Een schandvlek in de Nederlandse politiehistorie.

De poging van het openbaar ministerie om een aantal huurmoordenaars en hun opdrachtgevers lang achter de tralies te houden, ontaardde in 2011 in een moddergevecht met een conglomeraat van strafpleiters. Net als het ontsnappen van de killers van Hillis is het passageproces een dieptepunt in de misdaadbestrijding.

Dat ligt niet alleen aan het OM.

Ook de advocatuur liet zich in deze strafzaak van haar slechtste kant zien. Wat de uitkomst in 2012 van het proces ook wordt, het verloop zal vooral moeten dienen als voorbeeld hoe het in de toekomst niet meer moet. Het omgaan met kroongetuigen als La S. moet heel grondig worden geëvalueerd.

Gelukkig waren er voor de misdaadbestrijders ook positieve resultaten. Mink Kok verdween in Libanon achter de tralies vanwege mogelijke betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. In Beiroet maken ze er inmiddels geen geheim meer van dat de Nederlandse politie bij het onderzoek een handje heeft geholpen. Verder gingen twee andere kopstukken uit de onderwereld, Hells Angel Harrie S. en zijn vriend Donald G., in de handboeien. Het komend jaar wordt duidelijk of en hoe lang zij de clubavonden van de Hells Angels gaan missen.

Een compliment verdient ook het team dat de moord op Endstra uit 2004 onderzocht. Dankzij vasthoudend rechercheren en goed technisch onderzoek op de plaats van het delict kon de vermoedelijke moordenaar in Polen worden gearresteerd en naar Nederland worden overgebracht.

Of de politie daarmee ook het bewijs in handen heeft dat Willem Holleeder de opdrachtgever van de moord was, is twijfelachtig. Zoals de situatie nu is, loopt Holleeder over enkele weken gewoon de gevangenis uit. Zijn straf wegens afpersing zit er dan op. Alleen al om die reden wordt 2012 voor misdaadbestrijders een jaar met veel uitdagingen.

In verband met kerst en jaarwisseling verschijnt mijn volgende column op maandag 9 januari. Ik wens u plezierige en veilige feestdagen.’