Patrick S.: Een seriemoordenaar

De donderdag tot levenslang veroordeelde Patrick S. is volgens de meestgebruikte definitie een seriemoordenaar. Robert Ressler, voormalig FBI Special Agent en profiler gaf de aanzet tot de in 2005 afgesproken definitie: een seriemoordenaar heeft zeker twee moorden heeft gepleegd. Dat betekent dat hij eigenlijk had moeten worden meegenomen in het boek 'Seriemoordenaars in Nederland', dat dit voorjaar verscheen.

In dat boek staan alle Nederlandse seriemoordenaars op een rij. Volgens de FBI-definitie heeft en seriemoordenaar minstens twee moorden gepleegd in afzonderlijke incidenten op verschillende locaties. Verder moet er sprake zijn van een periode van emotionele afkoeling bij de dader, die langere tijd kan duren. De daad moet tevoren gepland zijn en de dader heeft erbij een fantasie die in relatie staat tot de moord.

22ste seriemoordenaar 

Dat zou goed voor Patrick S. hebben kunnen gelden. In de gevangenis schepte S. hebben op over een reeks moorden. Hij was er trots op en noemde het een 'way of life'. In het boek Seriemoordenaars  in Nederland blijkt dat er in de recente Nederlandse geschiedenis zeker 21 seriemoordenaars zijn geweest. Patrick S. zou de 22ste zij geweest. Maar, uit het boek blijkt ook dat er waarschijnlijk op dit moment nog actieve en onbekende seriemoordenaars op de been zijn.

De tweede druk is nu beschikbaar: Seriemoordenaars in Nederland