Pedoseksueel Robert M. onder verscherpt toezicht

Robert M., die vast zit voor het seksueel misbruik en filmen van 67 peuters en baby’s, zal scherper in de gaten worden gehouden in de Vughtse gevangenis waar hij zit. Aanleiding is een aantal brieven die hij heeft geschreven aan journalisten en ouders van de misbruikte kinderen.

Trucje

Hij gebruikte een trucje om de brieven aan journalisten via de advocatenpost te versturen. Zo ontving de Volkskrant een brief, gericht aan ‘Advocatenkantoor V&K, t.a.v. Mr. T. Heijmans’ op het adres van de redactie. Toine Heijmans is een journalist van de krant. Door de brief zo te adresseren, werd hij door de gevangenis gezien als ‘advocatenpost’, die niet mag worden geopend. Vervolgens gaf Robert M. meerdere malen telefonische interviews aan Volkskrant-journalisten en ontving hij ze ook in de inrichting, door hen aan te melden als ‘relatiebezoek’.

Spijt

Ouders van misbruikte kinderen ontvingen een brief van Robert M. met een spijtbetuiging. Veel ouders hebben geen behoefte aan contact en vinden de spijt niet oprecht overkomen. Ze vermoeden dat Robert M. om strategische of therapeutische redenen de brief heeft geschreven. Over vijf jaar begint zijn TBS-behandeling en die zou korter kunnen duren wanneer hij berouw heeft getoond in de richting van de slachtoffers.

Interview

Ondanks de vele gesprekken die de Volkskrant met Robert M. voerde, heeft de krant besloten het interview niet te plaatsen omdat daarmee de slachtoffers en hun ouders teveel zouden worden gekwetst. Ook is de brief die Robert M. aan de ouders stuurde, niet afgedrukt, omdat de krant ‘geen doorgeefluik’ wil zijn.

EenVandaag besteedde aandacht aan de zaak, met commentaar van Crimesite-journalist Vincent Verweij.