Personeel Bijlmerbajes in staking

Personeel van Penitentiare Inrichtingen in Amsterdam gaat donderdag 18 juni in staking om een betere cao af te dwingen. Dat zegt een bron binnen de ambtenarenbond ABVA-KABO. Dat betekent dat de inrichtingen Over-Amstel (alias Bijlmerbajes), Detentiecentrum Schiphol, en jeugdinrichting De Tafelbergweg anders zullen functioneren dan normaal.

Zowel bewaarders als beveiligingspersoneel zullen het werk neerleggen. Wat precies de consequenties zullen zijn voor bezoek en gedetineerden is nog niet duidelijk, ook omdat onbekend is hoeveel mensen er precies mee zullen doen en hoe de roosters kunnen worden ingevuld.

Ook bij de Belastingdienst en de Douane in Amsterdam wordt gestaakt. Net als bij de Koepel in Haarlem.

Op donderdag over een week (18 juni) is er aan de Zaventemweg een bijeenkomst van de Amsterdamse stakers.