Peru vernietigde recordhoeveelheid coca in 2015 (VIDEO)

In 2015 heeft Peru een record-hoeveelheid cocaplanten vernietigd. Er is ongeveer 30.000 hectares aan cocastruiken vernietigd. Op de regionale handel zal het weinig invloed hebben. In Colombia is de productie van cocablaadjes sterk aan het toenemen. De blaadjes van de coca-plant zijn de grondstof voor cocaïne.

Miljoenen dollars

Vernietigen van coca gebeurt met de hand, vaak door militairen, en met vliegtuigen die ontbladeringsmiddelen strooien. De boerenbevolking blijft met lege handen achter. Ze telen coca voor drugshandelaars omdat dit meer geld geld opbrengt dan bijvoorbeeld sinaasappels.

De hoeveelheid vernietigde planten nam de afgelopen jaren gestaag toe in Peru. Vooral nadat in 2013 bekend werd dat volgens de Verenigde Naties het land de toppositie als grootste producent van cocaïne had overgenomen van Colombia. De Peruaanse anti-drugs-organisatie Devid zegt dit jaar jaar verschillende miljoenen dollars in projecten voor het tegengaan van coca-productie te hebben geïnvesteerd. Daarnaast heeft de Amerikaanse regering Peru hiervoor de afgelopen jaren tientallen miljoenen dollar gedoneerd.

Bolivia

In november werd bekend dat de coca-productie in Colombia dit jaar zal exploderen en deskundigen van de Amerikaanse overheid verwachten dat hierdoor Colombia Peru weer zal passeren als belangrijkste cocaïneproducent.

Het derde coca-producerende land is Bolivia. In dat land wordt ook heel veel coca vernietigd. Toch is de benadering in dat land anders doordat de regering de traditionele rol van de coca voor de Indiaanse bevolking erkent. De boerenbevolking kauwt de blaadjes, wat een ander effect heeft dan coke-gebruik. Productie voor lokaal gebruik is legaal. Illegale coca-productie wordt in Bolivia tegengegaan door de campagne “Coca Sí, Cocaína No“. Boerengemeenschappen controleren de productie zelf en doen actief mee aan vervangen van cocateelt door andere producten.

Coca vernietigen in Peru: