Peter la S. en het verschoningsrecht

In het Passage-proces mogen de advocaten vandaag vragen stellen aan de kroongetuige Peter la S. over de tijd dat hij hasjlijnen probeerde op te zetten vanuit Spanje en Marokko. Althans, getuige en hasjhandelaar Rob de W. heeft verteld dat in de periode 2000 tot 2002, hijzelf, Richard E. Jesse R. en Peter la S. daar, zonder succes, mee bezig waren: ‘fiasco’s mevrouw de officier’. Opvallend is dat Peter la S. steeds stijf de kaken op elkaar houdt over deze hasjhandel. Hij verschoont zich, hij heeft wettelijk het recht zichzelf niet te belasten. Maar ja, Rob de W. vertelt er wel over en het is allemaal natuurlijk lang geleden. Is hij echt bang daarvoor nog vervolgd te worden, of heeft hij en andere reden?

Advcoaat Nico Meijering stelde tijdens het verhoor de kwestie voor aan officier van justitie Betty Wind.

‘Gaat u hem nog vervolgen voor die hasjhandel?’ Kan hij ook wat geloofwaardiger overkomen toch, dacht hij.

De officier vond weliswaar dat  la S. wel wat minder krampachtg erover kon verklaren. Maar wilde toch ook weer geen ‘vrijbrief’ geven. Voor die hashhandeltjes, die ook nog een fiasco werden. Flauw, zou je zeggen.

Dat vinden de advocaten in ieder geval wel.

Het zou kunnen dat La S. echt geen risico wil lopen door te vertellen over wat hij tussen 2000 en 2002 allemaal in die vakantieoorden deed, waar hij naar eigen zeggen alleen met zakelijk motieven verbleef. Het zou ook kunnen dat hij met verhalen over die tijd nog andere, nog onbekende, strafbare feiten in beeld brengt.

Een andere mogelikjheid is dat hij hier niet over wil vertellen omdat hij dan geconfronteerd kan worden met onwaarheden die hij als getuige heeft verklaard. Bijvoorbeeld over de moord op hasjhandelaar Gerrit Bethlehem in 2002. Die moord had alles te maken met hasjhandel vanuit Spanje en Marokko.

Lees ook:

Rob de W. over de hasj-fiasco’s in Spanje

Nieuwe getuige: La S. was bij moord Bethlehem UPDATE

Alle berichten over Bethlehem.