PG: ‘Financieel harder straffen’

Het Openbaar Ministerie vindt celstraf niet langer genoeg en gaat hogere boetes eisen tegen beroepscriminelen. Dat zegt procureur- generaal Marc van Nimwegen in een interview in de Volkskrant. Van Nimwegen vindt dat rechters deze lijn zouden moeten volgen. Volgens de PG is gevangenisstraf voor criminelen slechts een 'ingecalculeerd beroepsrisico.

Schikken

Door vaker hoge boetes te eisen hoopt de procureur-generaal dat het 'stevig financieel aanpakken van criminelen' meer maatschappelijk geaccepteerd. Praktisch gezien houdt dat in dat ook meer zal worden geschikt, voor hogere bedragen. Onlangs schikte justitie met accountantskantoor KPMG vanwege de rol die het had bij de verhulling van omkoping door bouwbedrijf Ballast Nedam. NRC Handelsblad schreef dat het OM ook wilde schikken met de drie betrokken individuele accountants. De officier van justitie werd echter door minister Opstelten teruggefloten.

Hoger

Van Nimwegen onderkent dat dit soort schikkingen wordt gezien als handjeklap. 'Maar de schikkingsbedragen van het Openbaar Ministerie zijn hoger dan wat de rechter gebruikelijk oplegt. Als je naar de Nederlandse rechtspraak kijkt, zul je in ieder geval geen zaak ontdekken die in de buurt komt van het bedrag dat de Rabobank betaalt.' De procureur- generaal ziet in schikkingen in sommige gevallen de meest effectieve straf.

Genieten

Van Nimwegen zegt dat criminelen die vrij zijn maar die nog geld moeten betalen 'continu' zullen worden gevolgd. Als hij naar een verre bestemming reist en zich daar vestigt zal het OM regelen dat het hem daar lastig wordt gemaakt en dat hij eventueel wordt gevolgd. 'Zolang wij zijn geld niet hebben zorgen we er op zijn minst voor dat hij er niet van kan genieten.'