‘Klote dopa’ blijkt horloge

Een aantal afgeluisterde gesprekken die door het Openbaar Ministerie zijn gebruikt als bewijs in de zaak tegen Piet W. zijn verkeerd uitgewerkt in de processen-verbaal. Dat concludeerde advocaat Inez Weski nadat er audiobestanden van die gesprekken ter beschikking zijn gesteld. Zo spreekt W. volgens de politie van 'klote dopa' maar blijkt hij volgens Weski 'klote horloge' te zeggen.

In het dossier zitten veel, volgens het OM, belastende passages uit telefoongesprekken of opnames die met geheime microfoons in auto's of woningen zijn gemaakt. Weski stelde dinsdag op een pro forma-zitting tegen W. en zijn medeverdachten dat ook de context van die passages vaak is weggelaten, waardoor de werkelijke betekenis van die passages wordt ingekleurd of vertekend.

Jamaica

In het geval van de horloges zegt W. letterlijk: 'we kunnen niet zo duur voor die klote horloge betalen toch'. Hij spreekt niet over drugs maar uit de context van het gesprek blijkt dat er gesproken wordt over de reparatie van een horloge.

Volgens het OM hebben de vele reizen die Piet en zijn vrienden maken van doen met de smokkel van duizenden kilo's cocaïne en heeft W. ook geen aantoonbare inkomstenbron voor zijn rijke leventje. In de uitwerking van de gesprekken blijkt de politie daar enigszins "naar toe" te hebben geschreven.

Waar W. zou zeggen: 'als jij moet stoppen op Jamaica' zegt hij in werkelijkheid 'als jij moet shoppen', op de geluidsopnames. En 'Terwijl, als wij het regelen dan kom je zeker op 20.000 als wij de dope passeren' was in werkelijkheid '7.000 als wij zover zijn'.   

Zo zijn er volgens Weski meer voorbeelden van een feitelijk onjuiste uitwerking van gesprekken.

Vrouwen

Smoezen en leugentjes over zijn verblijfplaats hadden volgens Weski niet van doen met drugssmokkel maar met de 'vele vriendinnen' die van elkaar niet mochten weten. Waar de politie vermoedt dat er over cocaïne wordt gesproken besprak de erkende vrouwenjager W. slechts vriendinnen, wat ook blijkt uit ping-berichten en doorgestuurde foto's. Ook in dit soort gevallen is volgens Weski de context weggehaald.

In het vrienden netwerk van Piet W. spelen volgens Weski niet drugs maar vrouwen en feestvieren een voorname rol. Een deel van de door de politie afgeluisterde verwikkelingen zou dan ook van doen hebben met de huur van een luxe bus in Paramaribo waarin de vriendenclub ('de porno-ploeg') ieder jaar oud- en nieuw viert. Ook die context heeft de politie weggelaten.

Olympisch Comité

Verder verbleef W. niet in Colombia voor drugszaken maar woonde hij als sportliefhebber op uitnodiging van een vriend, die lid is van het Surinaamse Olympisch Comité, de Pan-Amerikaanse Spelen bij. Hij bezocht Trinidad & Tobago voor een concert van Beyoncé en was alleen in Panama omdat hij over moest stappen op een reis van van Santo Domingo naar Rio de Janeiro.

W. en zijn medeverdachten zitten nu sinds april 2012 in voorlopige hechtenis. De rechtbank verlengde die hechtenis woensdag opnieuw. De rechter-commissaris is nog klaar met horen van alle getuigen. 

Weski herhaalde woensdag dat anonieme informatie over haar cliënt van de Criminele Inlichtingeneenheid (CIE) en uit Suriname feitelijk onjuist is gebleken. De start-informatie zou zelfs geheel op onjuiste informatie zijn gebaseerd. Het onderzoek tegen W. en medeverdachten begon nadat op 2 januari 2010 in een container met whiskey 1017 kilo coke werd aangetroffen. Maar tot nu toe heeft de politie geen directe link naar betrokkenheid W. kunnen aantonen.

Alle berichten over Piet W.