Pijnlijk arrest Hoge Raad in zaak Vivica Spong

De Hoge Raad laat de vrijspraak voor moord op Vivica Spong in stand. Haar toenmalige vriend en verdachte Mark van D. werd eerder door het hof vrijgesproken van moord wegens gebrek aan bewijs. Na het horen van deskundigen over de doodsoorzaak van het slachtoffer stelde het hof vast dat een val van de trap niet was uit te sluiten. Het hof sprak de verdachte daarom vrij.

Motivering

Het Openbaar Ministerie stelde cassatie in tegen deze vrijspraak. Het OM klaagde onder meer over de motivering van de vrijspraak. Pijnlijk is voor het Openbaar Ministerie dat de advocaat-generaal er in het advies aan de Hoge Raad op moest wijzen dat de Hoge Raad geen “derde instantie” is. De Hoge Raad kan niet naar de feiten kijken en dus niet onderzoeken of het gerechtshof terecht tot vrijspraak is gekomen. Het is aan de feitenrechter om het beschikbare bewijsmateriaal te selecteren en te waarderen, en de Hoge Raad is geen feitenrechter..

Het oordeel vrijspraak waartoe het hof vervolgens is gekomen, is volgens de advocaat-generaal overigens voldoende gemotiveerd.

Onjuiste lezing

Andere klachten van het OM berusten volgens de advocaat-generaal op onjuiste lezing van de uitspraak van het hof, stellen eisen die geen steun vinden in het recht of gaan voorbij aan hetgeen het hof heeft overwogen, negeren hetgeen de verdachte is tenlastegelegd of normaal spraakgebruik, of miskennen vaste rechtspraak. Hij adviseert de Hoge Raad het cassatieberoep daarom niet-ontvankelijk te verklaren. De Hoge Raad heeft dit advies gevolgd.

Vivica Spong werd in 2012 dood aangetroffen onder de trap in de woning die zij met de verdachte deelde. Ook hun nog ongeboren kind was niet meer in leven. Het Openbaar Ministerie vervolgde de verdachte voor het opzettelijk van de trap duwen en/of verwurging/verstikking van het slachtoffer.

Het volledige arrest van de Hoge Raad.