Politie-agent krijgt taakstraf voor sjoemelen met verzekering

Een voormalig wijkagent (49) van de politie-eenheid Oost-Nederland is door de rechtbank Zwolle veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur. Hij vervalste twee aangiftes om zo bij zijn verzekering schade te kunnen claimen. Verder had hij meerdere keren kentekengegevens doorgespeeld aan derden.

Diensttelefoon

In het voorjaar van 2019 zette de ontslagen agent twee keer een aangifte op papier en ondertekende deze bij de naam van een collega. Het ging om een aangifte van diefstal uit zijn woning en een soortgelijke aangifte van diefstal uit zijn vakantiewoning. Deze aangiftes zijn vervolgens naar een verzekeringsmaatschappij gestuurd om schade te kunnen claimen.

Uit het dossier blijkt niet dat er inbraken hebben plaatsgevonden in de woning én vakantiewoning van de man. Tijdens onderzoek naar de diensttelefoon van de man is gebleken dat hij via WhatsApp meerdere keren om informatie over kentekens is gevraagd. De voormalig wijkagent vroeg die gegevens op in politiesystemen en gaf die informatie in enkele gevallen aan derden. Volgens de man was dat service van zijn kant omdat die personen hem behulpzaam waren bij zijn werk als wijkagent.

Ambtsgeheim

Het raadplegen van kentekens ten behoeve van derden hoort niet tot de bevoegdheden van een (wijk)agent. Dus hiermee schond de man zijn ambtsgeheim. Hij maakte met opzet onrechtmatig gebruik van zijn inloggegevens en van de systemen van de politie. Het zoeken naar de informatie vond niet alleen buiten werktijd plaats, ze was ook niet werkgerelateerd.

De rechtbank is daarom van oordeel dat de ex-agent de grenzen van zijn autorisatie te buiten is gegaan.

De man heeft inmiddels strafontslag van het politiekorps gekregen. Sinds de zomer van dit jaar is hij onder behandeling bij een specialist omdat hij kampt met een psychische problemen, deels veroorzaak door traumatische ervaringen uit zijn jeugd en deels doordat hij al politieman diverse heftige incidenten meemaakte. De rechtbank denkt dat de ex-agent geen ‘criminele intenties’ had.