Politie bang voor rippartijen

Moet de wietteelt nou gelegaliseerd worden of niet? De discussie draait op volle toeren. Burgemeesters van diverse grote gemeenten pleiten voor regulering, maar bij de politie is men bang voor rippartijen. Legale kwekerijen die met extreem geweld worden overvallen.

Ruud Bik plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie, beschrijft zijn zorgen in een notitie aan de regionale korpsen die in handen is van de Volkskrant.

Veiligheidsrisico's

Burgemeesters van met name een aantal grote steden in het zuiden van het land pleiten voor regulering van de wietteelt. Ze zijn machteloos in de strijd met de criminelen die de hele wiethandel in handen hebben.

'De criminaliteit wordt door regulering niet aangepakt', zegt Ruud Bik (foto) in de Volkskrant. 'Het is voorstelbaar dat de georganiseerde criminaliteit zich gaat toeleggen op het “rippen” van de legale wietkwekerijen. Het rippen van oogstbare planten is een fenomeen dat nu al geregeld voorkomt en vaak gepaard gaat met – extreem – geweld en hoge veiligheidsrisico's voor de personen in en nabij de betreffende kwekerij. De legale wietkwekerijen moeten – om het veiligheidsdoel te realiseren – 24 uur worden beveiligd.'

'Onthutst'

De plaatsvervangend korpschef zegt tevens een verschuiving te verwachten van het binnen- naar het buitenland. En hij verwacht een verwevenheid met andere vormen van criminaliteit.

Volgens de Volkskrant is burgemeester Paul Depla van Heerlen 'verbijsterd' en 'onthutst' over de argumentatie van Bik. De notitie namens de Nationale Politie is naar alle regio’s verzonden zodat de regionale korpschefs hun standpunt duidelijk kunnen maken tegenover de burgemeesters.

Represailles

Wethouder Paul Depla zegt daarover in de Volkskrant: 'Wij willen met legale kwekerijen de wietteelt uit handen van criminelen halen. Maar de Nationale Politie zegt: nee, dat doen we niet, want dan dreigen criminelen onze kwekerijen te gaan rippen. Uit vrees voor represailles doen we dus niks, en laten de wietteelt in handen van criminelen. Dat is de omgekeerde wereld, en de rechtsstaat onwaardig.