Politie denkt dat Taghi wilde ontsnappen (UPDATE)

Ridouan Taghi zou pogingen ondernemen om zich te laten bevrijden uit de extra beveiligde gevangenis waarin hij is geplaatst. Ook probeert hij zijn gevangenschap onder dat strenge regime aan te vechten.

Door Joost van der Wegen

Bezwaar

Dit komt naar voren uit een uitspraak van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, waarover De Telegraaf zaterdag bericht. De Raad houdt toezicht op de uitvoering van straffen.

Op 7 december 2020 werd de detentie van de van diverse moorden verdachte Taghi door de minister verlengd. Daarop maakte zijn advocaat bezwaar. Dat bezwaar is inmiddels afgewezen.

Ontsnapping

Uit de behandeling van het bezwaar komt naar voren waarom het ministerie van Justitie niet wil dat Taghi de Extra Beveiligde Inrichting in Vught verlaat.

In het stuk wordt informatie beschreven die de politie zou hebben over plannen voor een ontsnapping van Taghi. Die is afkomstig van de criminele inlichtingendienst (TCI) van de politie. In het criminele milieu zou volgens het TCI worden gezegd dat Taghi een ‘eigen commandotroep heeft die de beschikking heeft over zware vuurwapens.’

Hij zou die groep voorafgaand aan zijn aanhouding al veel geld hebben betaald om hem te bevrijden uit de EBI, wanneer hij vast zou komen te zitten. Ook zou bekend zijn bij de politie dat hij ‘door een groep commando’s’, mogelijk uit de Balkan, zou worden bevrijd.

Er zou worden gezocht naar een bemiddelaar die hiervoor tientallen miljoenen euro’s zou krijgen. Een neef van Taghi is volgens het bericht van de TCI bezig om mensen te benaderen om hem te bevrijden.

Weing concreet

De advocaten van Taghi, De Reus en Weski, vinden de informatie maar weinig concreet. Zij vinden zinnen als als ‘in het criminele milieu wordt gezegd dat’ en ‘in onderling verband en samenhang bezien’ te vaag. Ook vindt ze de informatie bij de politie te weinig actueel en te wisselend van aard: ‘Er wordt ten aanzien van de vermeende uitvoerders eerst melding gemaakt van een commandogroep, vervolgens van een groep van de Balkan en later weer van een ver familielid. Deze informatie sluit niet op elkaar aan en is dan ook niet betrouwbaar.’

Ook vindt ze de concrete verdenkingen in zaken tegen Taghi niet hard genoeg voor het ministerie, om te kunnen verantwoorden dat hij in de EBI moet blijven.

Blijven

De Raad voor de Strafrechttoepassing besloot desondanks dat de informatie van de politie voldoende aannemelijk en betrouwbaar kan worden geacht. Ze heeft daarom geoordeeld dat Taghi in de EBI moet blijven. ‘Klager vormt een extreem vluchtrisico en een onaanvaardbaar maatschappelijk risico in termen van recidivegevaar voor ernstige geweldsdelicten.’

Het risico om zo’n gevaarlijk geachte verdachte de kans te geven vanuit een andere gevangenis te kunnen ontsnappen, is te groot, zegt ze hiermee.

Advocaat Inez Weski: ‘Het gaat hier om geruchten uit begin 2020 waar tot op heden niets van blijkt en kennelijk verspreidde desinformatie betreffen. Bij elke verlenging van de EBI maatregel worden die onbevestigde geruchten herhaald en weer in de media genoemd. Uiteraard heeft client bezwaar tegen de op dit soort anonieme informatie gebaseerde verlenging van de EBI maatregel. Ik neem aan dat het OM moet hebben geweten dat die informatie onjuist was en in ieder geval op eenvoudige wijze die onjuistheid had kunnen vast stellen.’