Politie: diversiteit bij politie neemt toe

Het percentage jongeren met een migratieachtergrond dat zich meldt voor een baan bij de politie is gestegen van 10 procent in 2013 naar ruim 19 procent in 2016. In 2017 zet die stijgende lijn zich door, aldus de Nationale Politie. De Nederlandse politie is in het algemeen een populaire werkgever.

Tegenspraak

Dat lijkt in tegenspraak te zijn met een onderzoek uit 2016 dat de politie liet uitvoeren door onderzoeksbureau Motivaction, waar het Algemeen Dagblad zaterdag over bericht. Uit dat onderzoek blijkt dat het imago van de Nederlandse politie onder jongeren met een migratieachtergrond niet goed is. Dat onderzoek is gedaan aan het begin van 2016. De Nationale Politie laat weten dat uit de laatste instroomcijfers blijkt dat getroffen maatregelen om dat te verbeteren nu hun vruchten afwerpt.

Selectieprocedure

In het rapport van Motivaction komt naar voren dat de helft van de jongeren met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond denkt dat zij bij de politie geen gelijke kans krijgen. Ze hebben ook een verkeerd beeld van de selectieprocedure bij de politie en verdachten dat ze zich niet thuis zullen voelen bij de politie omdat de bedrijfscultuur niet ingericht zou zijn op diversiteit.

Speciaal werven

Bij iedere eenheid in het land zijn nu zogeheten “recruiters” aangesteld die speciaal werven op diversiteit. Belangstellenden met een migratieachtergrond worden beter voorbereid op de selectieprocedure. Daardoor is er volgens de politie recent meer animo voor een politiecarrière onder Nederlanders met een migratie-achtergrond gekomen. De politie wil dat in 2018 het aantal instromers met een migratieachtergrond naar een kwart gaat.

De politie wil verder verbeteren door onder meer door te scouten op scholen en studentenverenigingen, maar ook door samenwerking te zoeken met gemeenten en de uitkeringsinstantie UWV. Volgens de politie is er ‘de operationele noodzaak’ om het werk goed te kunnen doen en om verbinding met de samenleving te behouden.

Overigens erkent de politie dat er regionaal grote verschillen zijn.

Een andere vraag is welk deel van de jongeren uit migrantengroepen die zich aanmeldt zich ook werkelijk ontwikkelt, niet afhaakt en een vast kracht bij het korps wordt.