Politie: in 2022 acht schietincidenten

In de eerste helft van 2022 heeft de politie in acht gevallen iemand gedood of verwond door gebruik te maken van het vuurwapen. In alle incidenten met letsel of dood als gevolg doet de Rijksrecherche onderzoek. Bij deze schietincidenten viel één dodelijk slachtoffer en raakten zeven mensen gewond.

Openbaar Ministerie

De Rijksrecherche is een opsporingsdienst die onder het Openbaar Ministerie valt. Als de Rijksrecherche het onderzoek heeft afgerond beoordeelt het Openbaar Ministerie op grond van de onderzoeksresultaten of het vuurwapengebruik door de politie rechtmatig is geweest.

27 incidenten

In 2017 waren er 23 schietincidenten, in 2018 steeg dat aantal naar 27, daarna daalde het geleidelijk naar 21 in 2021. Het aantal dodelijke slachtoffers varieerde in de periode 2017-2021 tussen de twee en vijf.

In 2020 schoot de politie vijf mensen dood, vorig jaar twee.