Politie maakte fouten in zaak Talitha

De politie van Noord-Holland erkent fouten gemaakt te hebben in het onderzoek naar de dood van de 25-jarige Talitha uit Amsterdam. De vrouw werd in 2013 dood gevonden op het spoor bij Heerhugowaard. Ze was overreden door een trein. De politie ging uit van zelfdoding; achteraf vindt de politie dat een te voorbarige conclusie. 

In een brief aan de nabestaanden geeft de politie toe dat twee betrokken agenten onzorgvuldig hebben gehandeld.

Te snel

De chef van de Eenheid Noord-Holland en die van de Landelijke Eenheid erkennen in hun brief dat nader forensisch onderzoek noodzakelijk was. Met andere woorden: de politie erkent dat ze te snel heeft geconcludeerd dat er sprake was van zelfdoding. Advocaat Sébas Diekstra, die optreedt namens de nabestaanden, zegt tegenover NH: ‘Er is te snel uitgegaan van zelfdoding en er zijn daardoor mogelijk sporen vernietigd. Een aantal voor de nabestaanden zeer cruciale vragen zal hierdoor waarschijnlijk onbeantwoord blijven.’

Roerloos

Volgens de treinmachinist lag Talitha al roerloos op de rails toen ze in Heerhugowaard werd overreden. Gecombineerd met de aard van de verwondingen die de vrouw had opgelopen, is het volgens onafhankelijk forensisch patholoog Frank van de Goot maar zeer de vraag of er werkelijk sprake was van zelfdoding.

Excuses

De politie heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden. Eerder had het Openbaar Ministerie dat ook al gedaan. De nabestaanden hebben lang geprobeerd duidelijkheid te krijgen in de zaak Talitha. In augustus 2015 spanden ze een procedure aan om een van de agenten strafrechtelijk te kunnen vervolgen voor meineed. Ook stelde de familie het OM aansprakelijk voor de fouten die in het onderzoek naar de dood van de vrouw zijn gemaakt. Ze hoopte zo aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding waarmee nieuw onderzoek bekostigd zou kunnen worden.

Eerdere berichten:

Dood Talitha was geen zelfdoding

Nabestanden willen Blundercommissie