Politie mag paragnosten blijven gebruiken

Ivo Opstelten gaat de politie niet verbieden om paragnosten te verbieden. Dat zegt de minister van Veiligheid en Justitie in antwoord op kamervragen. Opstelten zegt dat er in uitzonderlijk gevallen gebruik kan worden gemaakt van bijzondere opsporingsmethoden, zoals staat omschreven in de ‘Instructie Onorthodoxe Opsporingsmethoden’. Daarin staan regels voor het gebruik van bijzonder ernstige delicten.

Bij het onderzoek kan gebruik worden gemaakt van hypnose, een leugendetector, poppenspel en een paragnost. Deze methoden moeten worden bekeken bij delicten die ernstig zijn voor slachtoffers of nabestaanden. De methoden worden niet vaak gebruikt en Opstelten ziet geen reden om ze te verbieden.

De kamervragen werden gesteld nadat eerder deze maand onduidelijkheid was over dergelijke methoden. De politie weet vaak niet hoe er moet worden omgegaan met paragnosten die zich met moordzaken bemoeien. Veel agenten weten niet of paragnosten wel mogen worden ingezet.