Politie: Marengo-verdachte werd ‘geknuffeld’ door Marokkaanse rechercheurs (UPDATE)

Er moeten nog zeker 43 getuigen worden gehoord in het Marengo-proces maar er is nog geen nieuwe rechter-commissaris die de rechtbank daarbij kan helpen. De rechter-commissaris die ermee bezig was trok zich onlangs plotseling terug na een verschil van mening met advocaten. De nieuwe moet zich eerst inlezen. Het Openbaar Ministerie hoopt niettemin dat het proces in 2021 inhoudelijk kan beginnen.

Door Wim van de Pol

De rechtbank van Amsterdam heeft vier dagen uitgetrokken voor een nieuwe pro forma-zitting tegen de 17 verdachten in het Marengo-proces. Hoofdverdachte is Ridouan Taghi, die samen met anderen verantwoordelijk zou zijn voor een reeks onderwereldmoorden. Een aanzienlijk deel in het bewijs komt van getuige en verdachte Nabil B., die de zaak op afstand middels een videoverbinding bijwoonde.

Nabil B. is al een groot aantal weken ondervraagd bij de rechter-commissaris. De rechtbank wil hem vanaf februari volgend jaar in het openbaar gaan horen.

Anouar B.

Medeverdachte Anouar B., ook wel “Zwartkat” genoemd, is in Marokko veroordeeld voor deelnemen aan een moordaanslag in Marrakesh. Hij wordt in Nederland verdacht van betrokkenheid bij een mislukte bomaanslag op de auto van crimeblogger Martin Kok. Nederlandse rechercheurs die bezig waren met het onderzoek naar de moord Kok, een half jaar later in december 2016, waren op 21 en 22 maart 2018 met een tolk aanwezig in Marrakesh toen B. daar over Kok werd gehoord door Marokkaanse rechercheurs. Die twee maakten op 6 juli 2018 een proces-verbaal van bevindingen op dat zeer belastend is voor onder meer Ridouan Taghi. De rechercheurs schreven op dat B. zou hebben gezegd van een medeverdachte te hebben gehoord dat Ridouan Taghi Martin Kok heeft laten vermoorden.

Geknuffeld

De advocaat van Taghi, Inez Weski wees de rechtbank op rapporten van internationale organisaties als de VN, die vast hebben gesteld dat in Marokko verdachten worden gemarteld tijdens politieverhoren. Anouar B. heeft in brieven aan familie in Nederland geschreven in Marokko gemarteld te zijn en maandenlang vastgeketend te hebben gezeten. De Nederlandse rechercheurs hebben in Marokko kennelijk B. niets gevraagd over zijn behandeling.

Ze noteerden in een recent proces-verbaal wel dat B. tijdens het verhoor totaal van streek was en er ‘onverzorgd’ uitzag. Een rechercheur schrijft verder dat B. door de Marokkaanse politiemensen werd ‘geknuffeld’ en ‘omhelsd’ en ook dat B. het duidelijk ‘fijn’ vond om de Marokkaanse rechercheurs weer te zien. Ook zou een huilende B. over het hoofd zijn ‘geaaid’ en ‘getroost’. Weski noemde dat verslag ‘absurd’.

De tolk had moeite alles te vertalen, aldus de agenten. Weski betwijfelt al met al of de twee Nederlandse rechercheurs de waarheid hebben opgeschreven. Bovendien lijken ze elkaar tegen te spreken. Weski wil dat de twee, en ook de tolk en de Marokkaanse rechercheurs als getuigen worden gehoord. Volgens de officieren van justitie is er helemaal geen sprake geweest van marteling. (tekst gaat verder onder reclame)

Contra-expertise

Het andere bewijs dat Taghi en andere verdachten moorden hebben laten plegen ligt in talloze pgp-chats, zo zegt het Openbaar Ministerie. Maar volgens Weski is dat materiaal op onwettige manier verkregen. Bovendien heeft het Openbaar Ministerie geen inzage gegeven in de werking van de software waarmee de tekstflarden uit alle data op in beslag genomen servers zijn gedestilleerd. Ook dat is volgens Weski niet conform de wet, omdat die voorschrijft dat er een contra-expertise mogelijk moet zijn. Weski verzocht de rechtbank onder meer om onafhankelijk deskundigen over de pgp-data te horen.

Weski legde aan de rechtbank ook verschillende bevindingen voor uit de rechtszaak tegen Ennetcom, het bedrijf dat de pgp-telefoons leverde. Daaruit blijkt volgens haar dat voorafgaande aan het beslag op de Ennetcom-servers in Canada in Nederland, in april 2016, door de politie een hackoperatie is gedaan op Nederlandse servers waar ook data van gewone internetgebruikers passeerden.

Weski wil dat het Openbaar Ministerie antwoord geeft op de vraag of er door de politie in Nederland toen is gehackt en hoe dat is gegaan. Ze verwees naar de operatie rond EncroChat waar de politie heeft bevestigd dat er is gehackt.

Zie ook:

Rechtbank wil geen nader onderzoek observatie advocaten

Peter R. de Vries mag kroongetuige bijstaan via telefoonlijn

iPhone van kroongetuige mag gebruikt in Marengo-zaak