Onderzoeksrechter Marengo stopt om bejegening door advocaten

Een onderzoeksrechter in de grote liquidatiezaak Marengo tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten trekt zich terug door ‘de onaanvaardbare bejegening’ door advocaten. In een brief aan de rechtbank uit ze haar woede, aldus Het Parool, die de brief heeft ingezien.

Onaanvaardbaar

De rechter-commissaris:

Bepaalde uitlatingen van sommige raadslieden gaan naar mijn oordeel alle normen van fatsoen te buiten. (…) Waar de een misschien zal zeggen dat het slechts woorden zijn, vind ik een dergelijke bejegening onaanvaardbaar in de zakelijke omgang tussen rechters, advocaten en officieren van justitie.

Advocaat Meijering en de rechter-commissaris waren eerder dit jaar in botsing gekomen. In een beslissing had de rechter-commissaris geschreven ‘verbijsterd’ te zijn doordat Meijering in een brief aan haar de naam van de partner van de kroongetuige had genoemd, terwijl volgens haar was afgesproken dat uit veiligheidsoverwegingen geen namen van familieleden zouden worden genoemd.

Meijering had zich echter wel aan de afgesproken regels gehouden, zo werd vastgesteld. Meijering vroeg excuses maar kreeg die niet.

Harde wijze

Op 18 augustus deed advocaat Meijering een wrakingsverzoek tegen de twee rechters-commissaris. De wrakingskamer wees dat af, al toonde die zich wel kritisch.

De rechter-commissaris zegt nu dat de advocaten ‘op een voor mij ongekend harde wijze’ hun afkeuring hebben geuit over haar opereren.

Volgens de onderzoeksrechter zijn de verhoren totaal anders verlopen dan de agerende advocaten schetsen:

Er hebben zich zeker vele discussies voorgedaan (..), maar deze zijn altijd op een respectvolle manier geleid en beslecht. Het klopt dat deelnemers aan de verhoren – zowel raadslieden, officieren van justitie als de kroongetuige – zijn aangesproken op toon of bejegening.

De rechter-commissaris heeft er geen vertrouwen meer in dat nieuwe verhoren nog ‘zullen bijdragen aan de waarheidsvinding’. Ze vreest dat het steeds zal gaan over ‘uitingen van opvattingen over mijn functioneren en discussies over mijn beslissingen’.

Gevolg van het terugtreden is dat voor oktober en november geplande getuigenverhoren niet doorgaan.

Zie ook:

Advocaten dreigend: ‘zo kan het niet verder’

Wie legt de grens voor de opsporing in een rechtsstaat? (COLUMN)