Politie ontkent discriminatie

De Nederlandse politie heeft beschuldiging van discriminatie op grond van ethnische afkomst bij controles op straat ontkend. 'Ongegrond en onjuist', zo reageert de chef van de Nationale Politie, Gerard Bouman, op de beschuldigingen van Amnesty International. In een rapport zegt Amnesty dat de politie vaker allochtonen controleert dan autochtone Nederlanders. Dat noemt Amnesty ethnisch profileren en dat is discriminatie en in strijd met de mensenrechten.

Erkennen

Amnesty schrijft dat het een probleem wordt als mensen 'ervaren' dat de politie hen alleen controleert vanwege hun huidskleur of etnische afkomst en er geen objectieve rechtvaardiging voor is. Dit schaadt de verstandhouding tussen de politie en etnische minderheden. Amnesty vindt ook dat het belangrijk is te erkennen dat er ethnische profilering plaatsvindt en dat de politie in de opleiding aankomende agenten hierop wijst.

Afwijkend gedrag

De Nationale Politie vindt dat Amnesty agenten in verkeerd daglicht plaatst. Bouman: 'De kern van het politiewerk is onderscheid maken tussen goed en fout. Een politieagent op straat kijkt daarom naar afwijkend gedrag. Zulke afwegingen hangen samen met veel factoren, zoals locatie, tijdstip of leeftijd, maar ook het uiterlijk en gedrag van personen of bijvoorbeeld het type voertuig. Recente gebeurtenissen en veiligheidsontwikkelingen in een specifieke wijk zijn eveneens van belang. Al dit soort factoren kunnen doorslaggevend zijn bij het besluit om de ene persoon wel aan te spreken en een ander niet.'

Luchtig

Agenten baseren zich bij het werk op 'intuïtie', zo klinkt het. Ze moeten in enkele seconden beslissingen nemen. De politie controleert jaarlijks miljoenen mensen maar het aantal klachten is volgens de Nationale Politie niet groter dan enkele tientallen. Het ANP belde over het probleem met de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer. Deze zegt in een reactie dat discriminatie nu eenmaal in de politiecultuur zit en dat de politie hier altijd ten onrechte luchtig over doet.

Brenninkmeijer: 'De politie moet erkennen dat het gebeurt en dat het onjuist is.'