Politie-rechters en politie-advocaten? (COLUMN)

In het kader van de succesvolle reorganisatie zal de politie onder leiding van de heer Gerard Bouman naast de al ingeburgerde politie-honden, worden uitgebreid met 25 politie-advocaten. Een geniaal plan van Bouman. Schietende politiemannen moeten altijd vrijuit gaan meent hij en dat is sinds kort niet langer altijd het geval.

Door Jan Boone

Voor de werving van die 25 politie-advocaten hoeft hij slechts de ‘Bonjo‘ open te slaan. Daarin presenteren zich per advertentie topadvocaten, zoals uit de tekst van die advertenties ondubbelzinnig blijkt. En met minder dan topadvocaten neemt Bouman geen genoegen.

Konijnen

Ook is hij op het al even geniale idee gekomen om die topadvocaten te leren schieten. Het is dan de bedoeling dat zij oefenen op konijnen, die in het algemeen niet terugschieten en de neiging hebben hard weg te lopen, zodat ze steeds in de rug kunnen worden geschoten, zoals ook agenten – een enkele uitgezonderd – in het algemeen doen.

Adviseren

De agent die van voren op een man in Heerenveen schoot, is zo’n uitzondering. Maar dat was om zijn leven te redden! Daarnaast is het de bedoeling dat die politie-advocaten opsporingsbevoegdheid krijgen. Wie immers weten beter dan de politie-advocaten waar de boeven zitten. Zij kunnen hun cliënten dan op voorhand adviseren bij een dreigende aanhouding door de politie hard weg te lopen, hetgeen de kans in de rug te worden geschoten vergroot en daardoor makkelijker te bewijzen valt dat het om noodweer ging, zodat de politie-agent geen andere keus had dan te schieten.

Eén rechter

De Nederlandse Orde van Advocaten heeft al toegezegd dat elk in de rug geschoten konijn 1 p.o. punt oplevert, zodat jaarlijks slechts 20 konijnen door de politie-advocaten in de rug hoeven te worden geschoten om het vereiste aantal punten te behalen. Bouman is inmiddels schijnt het in onderhandeling met de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak, waar de rechters lid van zijn. De bedoeling is dat politie-rechters, gelukkig hebben we die al, worden omgeschoold om meer begrip te krijgen voor de schietende politie-agent, zodat de zaak steeds door één rechter met een vrijspraak kan worden afgedaan en er geen discussie van drie rechters nodig is om tot vrijspraak te komen.

Munitie

Overwogen wordt de politie-rechters ook schietlessen te laten volgen. Maar dat lijkt op enig verzet te stuiten, omdat dat wel heel veel konijnen gaat kosten en de munitie in Nederland erg schaars is. Hoe langer ik er over denk, hoe genialer het plan mij voorkomt. Juist door zijn eenvoud, dat immers het kenmerk van het ware is. Zelf zal ik niet op zijn uitnodiging ingaan. Het idee dat ik op een konijn zou moeten schieten staat me niet aan, laat staan op een mens. Daar heb je een bijzonder slag mensen voor nodig, lieden waaraan het de politie niet lijkt te ontbreken. Schieten in tijd van oorlog lijkt te rechtvaardigen, maar in tijd van vrede? Maar ook daar zal Bouman wel een gefundeerde mening over hebben.

Jan Boone is strafadvocaat te Wijk bij Duurstede.