Politie tapte 24.063 telefoonlijnen in 2015 (UPDATE)

In 2015 heeft de Nederlandse politie ruim 1,7 miljoen keer adresgegevens van gebruikers van een telefoon- of internetverbinding opgevraagd. Er zijn 24.063 telefoon- of internetverbindingen door de politie getapt in 2015. Dat blijkt uit het jaarverslag van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Taps van de inlichtingendiensten zijn in deze cijfers niet meegenomen.

 

1.724.414

Bij het CIOT kunnen rechercheurs via een rechtstreekse online-verbinding met het bureau inloggen om naam- adres en woonplaatsgegevens van verdachten te pakken te krijgen. Daarvoor is geen toestemming noodzakelijk van een officier van justitie. In principe wordt wel geregistreerd welke persoon op het systeem inlogt. Het aantal opvragingen is in de afgelopen jaren sterk gedaald: van bijna 2,6 miljoen bevragingen in 2010 naar 2,7 miljoen in 2102 naar 1.724.414 keer in 2015.

1.415 telefoonlijnen per dag

Voor tappen van telefoons is wel toestemming van een officier van justitie en een rechter-commissaris noodzakelijk. Het aantal getapte telefoonlijnen bereikte in 2013 zijn hoogtepunt met 26.150 verbindingen en daalde daarna gestaag naar 24.063 in 2015. Daarbij zijn ook de internet (IP-taps) begrepen. Sinds 2015 telt men telefoon en internettaps samen, in 2014 werd bij 53 mensen hun IP-verbinding door de politie getapt.

Per dag staan er gemiddeld 1.415 telefoonlijnen onder de tap. De politie vroeg 56.100 keer naar historische telefoongegevens bij telecomproviders.

De ULI is de Unit Landelijke Interceptie in Driebergen die het getapte verkeer in alle tapkamers van de politie begeleidt en coördineert.

Het gehele jaarverslag van Justitie staat hier (download in pdf).