Politie: verdubbeling registraties cybercrime

Het aantal meldingen van cybercrime dat de politie in het eerste kwartaal van dit jaar ontving is ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar verdubbeld. De politie denkt dat de corona-crisis de oorzaak is, doordat criminelen hun werkterrein hebben moeten verleggen van de ‘fysieke wereld naar internet’.

Sinds april van vorig jaar is aangifte doen van WhatsApp-fraude ook online mogelijk. Dat heeft geresulteerd in ruim 25.000 online aangiftes. Maar ook voordien zat die vorm van fraude al in de lift. Verder is het niet leveren van goederen door nepwebsites of frauduleuze handelaren een veel voorkomend verschijnsel, vooral in november en december.

De politie vermoedt dat de stijging van de gevallen van cybercrime dit jaar doorzet. In de eerste drie maanden van 2021 registreerde de politie 3800 registraties (vorig jaar 1.900). Alleen al in maart van dit jaar werd er al meer dan 1400 keer melding van cybercrime gemaakt (vorig jaar 900).

De politie wil meer geld om cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit aan te pakken. Zo’n 300 miljoen euro is nodig voor het vergroten van de digitale vaardigheid van politiemensen en voor werving, data-infrastructuur en innovaties. Met name bij de basisteams wil de politie meer vaardigheid kweken om als dat kan cybercrime lokaal aan te pakken.