Snelwegcamera’s: politie vroeg 1.100 kentekens op

In het eerste jaar dat de politie de opgeslagen kentekengegevens van ANPR-camera’s, die boven (snel)wegen hangen, kon opvragen hebben rechercheurs ongeveer 1100 keer kentekengegevens opgevraagd. De politie laat weten er blij mee te zijn dat de nieuwe bevoegdheid helpt in opsporingsonderzoeken.

28 dagen

De ANPR-camera’s registreren alle kentekens die langsrijden. De kentekengegevens mogen sinds 1 januari 2019 voor een periode van 28 dagen worden bewaard om ernstige misdrijven te helpen oplossen. De politie kan bijvoorbeeld na liquidaties direct zien of vluchtauto’s langs bepaalde wegen zijn gepasseerd. Dit heeft in 2019 verschillende keren bijgedragen aan het opsporen van verdachten, aldus de politie.

Bijvoorbeeld in een onderzoek naar een ontvoering werd dankzij ANPR-gegevens heel snel een verdachte getraceerd. De route van de ontvoerder kon dankzij de kentekenregistraties worden gevolgd, waarna de verdachte werd aangehouden. De politie zegt dat dit zonder de ANPR-gegevens niet was gelukt.

Ook in een onderzoek naar woninginbraken speelden de opgeslagen kentekengegevens een cruciale rol; daaruit bleek dat een kenteken dat door een getuige bij één van de woninginbraken werd gezien, op twee verschillende auto’s voor kwam. Daarmee kon worden aangetoond dat de inbrekers gebruik maakten van een vals kenteken én werd de rechtmatige kentekenhouder gevrijwaard.

135 miljoen kentekens

Er zijn circa 300 camera’s in bedrijf die maandelijks ongeveer 135 miljoen kentekens vastleggen. Na de bewaartermijn worden de gegevens automatisch vernietigd. Het Openbaar Ministerie moet voor elke bevraging toestemming geven. Foto’s en kentekens worden versleuteld bewaard zodat ze niet herkenbaar zijn als ze in de handen van onbevoegden zouden vallen. Eventuele bestuurders die op een opgevraagde foto te zien zijn worden onherkenbaar gemaakt.

Er zijn 120 politiemensen opgeleid en door de minister geautoriseerd om de database te doorzoeken. Deze medewerkers mogen niet betrokken zijn bij een onderzoek waarover gegevens worden opgevraagd.

Drie jaar

De bevoegdheid om de kentekengegevens op te slaan en later te bevragen, geldt in eerste instantie voor een periode van drie jaar. In die tijd onderzoekt het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) het rendement en de zorgvuldigheid waarmee de politie met het middel omgaat. Daarna wordt besloten of de bijdrage die dit middel levert aan het oplossen van misdrijven, opweegt tegen het tijdelijk bewaren van de kentekens.