Politie wel/niet kritisch op eigen handelen

De politie van Rotterdam doet van alle tien eenheden in Nederland het vaakst onderzoek naar het eigen handelen. Ook ontsloeg die eenheid de meeste medewerkers na misstappen.

Dat concludeert Trouw zaterdag op basis van gegevens die zijn vrijgekomen na verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De Rotterdamse eenheid deed vorig jaar onderzoek naar 300 integriteitsschendingen. Daaronder vallen onder meer machtsmisbruik, het bewust verkeerd invullen van een proces-verbaal of rijden onder invloed.

Zero tolerance

Rotterdam deed veel meer onderzoek naar eigen handelen dan Den Haag (95) en Amsterdam (62), terwijl de werknemersaantallen niet heel veel verschillen. Rotterdam heeft 6126 dienders, Den Haag 6379 en Amsterdam 5541. Volgens het Rotterdamse korps is het niet zo dat de agenten in die regio gevoeliger zijn voor corruptie. De politiechef stelt dat Rotterdam elk integriteitsschending registreert, hoe klein ook.

Rotterdam is tevens strenger in het opleggen van straffen. In de periode 2012 tot en met 2015 kregen bij de eenheid Rotterdam 106 politiemensen ontslag of voorwaardelijk ontslag tegen 43 in Amsterdam en 62 in Den Haag. In die periode waren er vijf registraties van agenten die informatie lekten naar criminelen.