Politiek Curaçao in de greep van de mafia? (#1) (COLUMN)

Afgelopen woensdag is op Curaçao het proces in de “Babel”-zaak tegen ex-premier en parlementslid Gerrit Schotte eindelijk van start gegaan. Wat speelt er werkelijk op het eiland? Wie zijn de spelers? De eerste van een serie analyses.

Door onze correspondent

Op de Antillen, in Suriname en in Nederland is al veel over de rechtszaak tegen de voormalige premier en nog steeds parlementslid gepubliceerd, terwijl het ook vermeld wordt in Colombia en Venezuela. De aanklachten liegen er dan ook niet om: de oud-premier wordt verdacht van ambtelijke omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen.

Mafia

Maar buiten de rechtszaal wordt er openlijk over gediscussieerd dat Curaçao in de handen van de mafia is gevallen nadat het in 2010 een onafhankelijk land binnen het Koninkrijk was geworden. En Schotte wordt dan aangewezen als de schuldige, een handlanger van de Siciliaanse mafia.

De  situatie op mijn geliefde Curaçao is ongelofelijk gecompliceerd en van diverse kanten is mij gevraagd om niet alleen de rechtszaak maar alle spelers te belichten waarvan gezegd wordt dat ze in de zak van ‘de’ mafia zitten. Is Curaçao inderdaad in de greep van de mafia? Dat gaan we nader onderzoeken.

Exporteren

In de jaren negentig waren er twee mafia groeperingen op Curaçao met elkaar in oorlog en allebei uit Colombia. Dat was een overzichtelijke tijd, vergeleken met nu: twee Colombiaanse drugsorganisaties uit rivaliserende kuststeden die om Curaçao vochten. Niet zozeer om de drugshandel op het eiland, als wel de mogelijkheid tot exporteren. En ze waren meer geïnteresseerd om mannen in uniformen aan zich te binden dan om politici om te kopen of om te leggen.

Maar die oorlog is al lang uitgedoofd en de tijden en omstandigheden zijn duidelijk veranderd.

Gerrit ‘de koloniaal’ vs Gerrit ‘de ritselaar’

Als je de reacties op de rechtszaak van woensdag leest valt op dat er weer twee mafia groepen worden opgevoerd: de Siciliaanse mafia en de Koloniale mafia. Namens de eerste zou dan Gerrit Schotte optreden, maar of dat zo is – of niet – moet nog door de rechter worden beslist. Waarbij we er gemakshalve van uitgaan dat deze rechter onafhankelijk en onbevangen tegen de zaak aankijkt.
De term ‘Koloniale Mafia’ is een uitdrukking van de advocaat van Schotte: mr. Eldon “Peppie” Sulvaran, zelf ook nogal spraakmakend. Prachtig gevonden, Koloniale mafia, het is maar hoe je ‘mafia’ omschrijft.

Hollanders

De vertegenwoordiger van de ‘Koloniale mafia’ staat vast: officier van justitie Gerrit Rip (foto rechts) die aan zijn tweede tour op Curaçao bezig is en zich duidelijk heeft voorgenomen eindelijk naam te maken als crimefighter. Hij werd geassisteerd door zijn collega Philomijn van Logten, waaraan te zien is dat ze niet in Westpunt is geboren, en blij is dat ze vandaag geen verkeersovertreder voor het hekje hoeft te brengen.

Kortom: iedereen met een Nederlands paspoort is een Nederlander, maar deze twee zijn duidelijk Hollanders – koren op Sulvaran’s molen ongetwijfeld.

Doortimmerd

Maar het lijkt er op dat de fiscal Rip namens de ‘Koloniale mafia’ in deze zaak een hechtdoortimmerd werkstukje heeft ingeleverd. Het requisitoir is in toegankelijke taal geschreven, prima te volgen voor niet-juristen en geeft goed weer waarvan het OM Schotte en zijn vrouw verdenkt (voor de liefhebber het requisitoir en de toevoeging over de geldstromen). Wil je echter de zaak volledig begrijpen dien je te weten wie verdachte Schotte is en dan bekijken we allereerst het verleden van de persoon Gerrit Schotte. Om met dat laatste te beginnen, wat zijn die feiten uit het verleden van Gerrit Schotte?

De naakte feiten

Er zijn onthullende feiten die een helder licht laten schijnen op het karakter van de heer Schotte, een man die wel omschreven wordt als een dwangmatige financiële scharrelaar, een ritselaar. Maar er zijn ook grovere benamingen van hem in omloop, Curaçao ligt niet voor niets vlak voor de kust van Venezuela, waar politiek modder slingeren tot het normale politieke bedrijf behoort. En de kogels van links komen.
Het altijd goed geïnformeerde weblog KKC: Knipselkrant Curacao, dat meer doet dan zijn naam suggereert en al jaren dapper strijd voert tegen corruptie en dus veelvuldig wordt dwarsgezeten, heeft een heel dossier opgebouwd over de heer Schotte en diens zakenvrienden. Gerrit Francisco Schotte, op 9 september 1974 geboren te Curaçao (dus niet Venezuela of Colombia, zoals vaak geschreven wordt), Curaçaose vader en een Colombiaanse moeder. Viertalig, zoals zoveel Curaçaoënaars: Papiaments, Spaans, Nederlands en Engels.

Peter Stuyvesant College

Zijn start is veelzeggend: in 1991 van school gestuurd wegens tentamenfraude en dus zonder diploma eerloos vertrokken. De letters ‘PSC’ staan op Curaçao voor Peter Stuyvesant College, genoemd naar de man die gedurende ruim twee jaren directeur was van de Kolonie Curaçao (dat eigendom was van de Hollandse West Indische Compagnie). Een jaar later werd Peter Stuyvesant ook nog directeur-generaal van de kolonie Nieuw-Nederland, het huidige New York. Hij was een schoolvoorbeeld van een geslaagde koloniaal – in de ogen van andere kolonialen. En een man die hart had voor de mensen in de koloniën, althans zo wordt het beschreven, een moedig en hardwerkende Calvinist, althans bekeken door een bril van de 17e eeuw.

Wraak middels de anti-Nederland kaart

Maken we een sprong naar 2011, als Schotte, die zich inmiddels opgewerkt heeft tot minister-president, wraak neemt op zijn oude school. Althans, dat is mijn indruk. Geen diploma? Maar ik ben nu wel de Grote Baas op het eiland en dat ga ik de school inpeperen. Middels de Minister van Onderwijs wordt er campagne gevoerd om de naam van het PSC te wijzigen, de naam verwijst immers naar een verderfelijke koloniaal. In diens plaats moet een verdienstelijke Curaçaoënaar vernoemd worden. En de aanhang van Schotte juicht, bij hen werkt het altijd om de anti-Nederland kaart te trekken. En het moet gezegd worden, Nederland werkt zo nu en dan behoorlijk mee om die gevoelens aan te wakkeren.

Power play

Het PSC was een prima school waar niemand zich druk maakte om de naam of aan het PSC dacht als een poging de jeugd rijp te maken voor hernieuwd koloniaal bewind.

Hoewel er beloofd werd dat de uitslag van een stemming onder leraren en leerlingen bepalend was, werd, nadat de bleek dat de meerderheid tegen naamswijziging was, de naam gewoon gewijzigd. Dat werd slim gespeeld, via een wedstrijdje namen kiezen.

Ik vertel hier uitgebreid over, omdat de naamswijziging grote onrust en verdeeldheid onder de Curaçaoënaars tot gevolg had. Bovendien toont het aan dat de politiek in Curaçao op de Zuid-Amerikaanse manier wordt bedreven. En power play hoort daarbij, ook in ogenschijnlijk onbelangrijke zaken.

Het is vooral een uitstekend voorbeeld hoe slim de heer Schotte denkt en opereert en het geheugen heeft van de olifant uit de Rolo reclame.

Veroordelingen

Na zijn schooltijd lijkt het er op, dat Gerrit Schotte de weg van een beginnend witte boorden crimineel is ingeslagen. En iedere beginneling maakt fouten, vandaar zijn veroordelingen.

Die spreken voor zich.

In 12 jaar tijd veroordelingen wegens: auto diefstal en heling; gemaakte schulden in combinatie met creditcardfraude; aan te rekenen bedrijfsfaillissement; middels een vervalst contract een onrechtmatige vordering op zijn werkgever; aankopen niet betaald en creditcardfraude (alweer) deze keer gevolgd door faillissement.

In 2005 volgde een veroordeling wegens het veroorzaken van een dodelijk ongeluk wegens te hard rijden – en zonder rijbewijs, en ook nog obstructie van het politieonderzoek en verzekeringsfraude (de auto was geleend). Daarna probeerde Schotte het als makelaars-assistent maar ook daar weet hij het rechte financiële pad niet te vinden en werd hij weer veroordeeld.

Lampje branden

Het is inmiddels 2007 geworden en Gerrit Schotte had nu voor 600.000 Antilliaanse guldens aan totale schuld uit vonnissen opgebouwd. Tja, daar moest hij natuurlijk wel vanaf.

En toen ging het lampje branden: hij werd politicus, dé manier om aan geld te komen zonder eerlijk te hoeven werken.

Nu zal hij dat niet zo letterlijk gedacht hebben, maar zijn handelen lijkt er verdacht veel op. Zijn politiek handelen is gewoon een voortzetting en uitbreiding van zijn tijd als witte boorden crimineel, zo lijkt het.

En dat wordt hem nu aangewreven door het OM.

In deel 2 gaan we verder over de politieke carrière van Gerrit Schotte en de huidige rechtszaak.
Daarna komen ook de andere draden van de Curaçaose politieke wirwar aan bod tegen de achtergrond van mafia invloed en een politieke moord.