Politiemedewerker ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim

Een medewerker van de politie in het district Eindhoven is ontslagen wegens ‘ernstig plichtsverzuim’. De man zou zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan ongepast gedrag buiten werktijd en het veelvuldig raadplegen van politiesystemen. Dat meldt de politie maandag.

Uit een disciplinair onderzoek van het team Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) dat vorig jaar naar de medewerker werd ingesteld, bleek dat de aard en ernst van zijn gedrag zodanig was dat de man is ontslagen.

‘Wie bij de politie werkt, heeft een voorbeeldfunctie. Ook in privétijd wordt van politiemedewerkers verwacht dat ze zich maatschappelijk verantwoord en moreel onberispelijk gedragen’, stelt de politie.