Politiemedewerker ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag

De medewerker van de Landelijke Eenheid van de politie is ontslagen vanwege “ernstig plichtsverzuim in de vorm van grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwen en oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen”. Dat meldt de Landelijke Eenheid maandag.

In december 2021 stelde de eenheidsleiding een onderzoek in naar het handelen van de politiemedewerker, na binnengekomen informatie. In februari 2022 werd de medewerker buiten functie gesteld vanwege meerdere meldingen over grensoverschrijdend gedrag en het mogelijk misbruiken van zijn positie. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek volgde deze maand het ontslag van de medewerker.

Rob van Bree, plaatsvervangend politiechef bij de Landelijke Eenheid: ‘Als eenheidsleiding hechten we veel waarde aan een veilig werkklimaat voor iedereen. Als je bij de politie werkt, heb je een voorbeeldfunctie. De politie is daar alert op, onderzoekt meldingen van plichtsverzuim zorgvuldig en straft waar het moet. Zo ook in dit specifieke geval.’