Politiemedewerkers gestraft na ‘grensoverschrijdende opmerkingen’

Twee politiemedewerkers van de eenheid Den Haag hebben een disciplinaire straf gekregen nadat zij grensoverschrijdende opmerkingen naar een collega maakten. Onderdeel van de straf is het uitvoeren van een ‘educatieve maatregel’. Dat meldt de politie maandag in een persbericht.

Uiterlijk

In twee op zichzelf staande gevallen maakte een politiemedewerker in diensttijd een opmerking over het uiterlijk van een collega, waarmee gezinspeeld werd op radicalisme of terrorisme. Daarmee overschreden de medewerkers volgens de politie ‘een duidelijke grens’. De politie zegt een organisatie te willen zijn ‘waarin iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt en trots is om in te werken’. De door deze twee medewerkers gemaakte uitingen passen daar volgens de politie niet bij.

Reflectie

De twee betrokken medewerkers moeten verlofuren inleveren en krijgen een educatieve maatregel. De politie zegt niet alleen straffen op te willen leggen wanneer een grens is overschreden, maar er ook van te willen leren, onder andere door intern het gesprek aan te gaan. Daarom zullen de betrokken medewerkers in meerdere bijeenkomsten met hun collega’s reflecteren op het voorval.