Politiemol had inzage in 100 onderzoeken

Mark M. (29) heeft inzage gehad in ruim honderd strafrechtelijke onderzoeken. Dat schrijft minister Ard van de Steur van Justitie in een brief aan de Tweede Kamer. Hij bekeek delen hiervan en sloeg ook informatie daaruit op.

Precieze schade

Hij heeft daadwerkelijk schade aangericht in tien onderzoeken, aldus de minister. Er vindt nog altijd  onderzoek plaats naar de activiteiten van M. De precieze schade is dus nog niet duidelijk. M. staat terecht omdat hij politie-informatie zou hebben verkocht aan criminelen. Volgens justitie zouden er duizenden pagina’s vertrouwelijke onderzoeksinformatie zijn gekopieerd uit het politiesysteem. Het ging vooral om informatie uit onderzoeken die in Zuid-Nederland speelden. Volgens de minister had M. geen toegang tot informatie over informanten.

A-screening

Uit een inventarisatie is inmiddels gebleken dat ruim 118 politiemensen die werken op een vertrouwensfunctie A (dat is de hoogste vertrouwensfunctie), daar nog niet voor zijn gescreend. Daarom is iedereen die niet beschikte over de vereiste Verklaring van geen bezwaar (VGB) vanaf 1 december vorig jaar tijdelijk ander werk gaan doen in afwachting van hun screening.