Aankoopbeleid politie-auto slecht

De commissie die de gang van zaken rond de aanbesteding van de Nederlandse politievoertuigen heeft onderzocht constateert geen onrechtmatigheden. De Nederlandse politie heeft voor een half miljard euro aan VW’s aangeschaft bij auto-importeur Pon. Daarover waren intern vragen gerezen en minister van Politie, Ivo Opstelten had om een onderzoek gevraagd. Geen corruptie, dus, volgens de commissie. Maar het moet voortaan wel anders.

De ‘doelmatigheid’ bij de aanschaf  surveillancewagens was ‘beperkt’. De commissie is tamelijk vernietigend.

De regels geven de aanbestedende dienst teveel veel ruimte om bepaalde keuzes te maken. ‘Een aanbesteding heeft mede tot doel door middel van marktwerking en concurrentie gunstige condities te bereiken voor de te verwerven goederen en diensten. Door de stapeling van eisen is een zodanig groot deel van de concurrentie uitgeschakeld dat de marktwerking sterk beperkt is.’

Met andere woorden: de commissie vindt dat de dienst nooit meer zomaar 12.000 auto’s bij Pon mag bestellen, zonder dat de Tweede Kamer meekijkt. Dat meekijken zou moeten bij alle orders van meer dan 100 miljoen.

Opstelten wil nu meer en beter personeel op de inkoopafdeling plaatsen.

Meer over het aankoopbeleid bij de Nederlandse politie:

Dienstauto politie veel duurder.

Van Riessen wilde ict politie redden

SIG Sauer voor politie afgedaan

Nieuw politiepistool wordt SIG Sauer  

Hier is het gehele rappport.