Privacy Statement

Dit is de website van Crimesite.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw ip-adres en niet uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 • uw ip-adres maar niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina
 • uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld site-registratie en commentaarposts)

Deze informatie wordt gebruikt:

 • voor intern gebruik
 • om de inhoud van onze website te verbeteren
 • om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoeker

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor
commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver
en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte
Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)

 • om uw voorkeuren te registreren
 • om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst
 • om informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina’s die u geraadpleegd hebt
  om naar onze site te gaan
 • om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgende bezoek een betere
  dienstverlening te bieden
 • wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de
  wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.
 • ook u moet maatregelen nemen om uw gegevens af te schermen door tijdens de registratie aan te vinken
  dat uw e-mailadres niet zichtbaar is voor anderen. Indien u een PM (= private message) ontvangt het
  uw eigen verantwoordelijkheid is om deze te beantwoorden. U kunt bijvoorbeeld de afzender vragen
  wie hij is alvorens
  u op vragen in gaat.
 • dit forum is niet bestemd voor personen die nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Indien wij er achter
  komen dat het forumlid jonger dan 18 jaar is wij deze persoon de toegang tot het forum ontzeggen, danwel de
  registratie van het betreffende lid ongedaan maken.
 • postings, foto’s en andere content, bijvoorbeeld door u geschreven artikelen, worden eigendom van Crimesite
  zodra u ze op het forum zet.
 • reacties op het forum en op de voorpagina worden aangepast of verwijderd indien deze kwetsend,
  obsceen, vulgair, lasterlijk, haatdragend, bedreigend of seksueel georiënteerd zijn.
 • u gaat er mee akkoord dat u van Crimesite een nieuwsbrief ontvangt. Indien u eenmaal staat geregistreerd
  kunt u hiertegen niet meer in beroep gaan en/of zich afmelden voor de nieuwsbrief.
 • indien u een nieuwsbrief naar een ander e-mailadres gestuurd wil zien moet u zelf in uw profiel hiervoor zorgdragen.
 • raadpleeg te allen tijde deze privacy verklaring en de disclaimer voordat u het forum, de artikelen op
  de voorpagina en de daarbij behorende categorieën en secties (topics) bekijkt.

Iedereen is welkom om op deze website te reageren, hetzij via het forum dan wel via de voorpagina. Daarbij wordt men verzocht het volgende in acht te nemen:

 • Hou je bijdrage kort, bondig en zakelijk. Reageer bovendien aangaande het onderwerp.
 • Scribenten van bijdragen die aan een van onderstaande criteria voldoen, riskeren een al dan niet tijdelijke uitsluiting van de commentaarfunctie: bedreiging; racisme; discriminatie; schelden; copy-paste werk van lange lappen tekst van anderen; spam, reclames en advertenties.
 • Bijdragen die geschreven zijn in KAPITALEN (met de caps-lock aan dus) worden verwijderd.
 • De mogelijkheid om op deze site commentaar te geven is geen vrijbrief om Crimesite.nl als ‘jouw forum’ te claimen. Onheuse bejegening en/of terechtwijzing van andere deelnemers leveren een groot risico op permanente uitsluiting op.
 • De redactie van Crimesite beoordeelt of een scribent al dan niet tijdelijk wordt uitgesloten van deelname als deze huisregels door hem of haar niet worden nageleefd.
 • Het publiceren van (volledige) namen en adressen op het forum en op de voorpagina (bij de reacties) is niet toegestaan.
  ______________________________________________________________________________

Hoe ons te contacteren in verband met dit privacy-beleid ?

Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven punten, kunt u ons contacteren via het contactformulier op deze website.
{jcomments off}