Proces: Joran contra familie Flores

UPDATE. Vrijdag om 16.00 Nederlandse tijd is in Lima de inhoudelijke behandeling begonnen van het proces tegen Joran van der Sloot. Na anderhalf jaar voorarrest staat hij terecht voor gekwalificeerde doodslag en beroving van Stephany Flores, in een hotelkamer in Miraflores, Lima in 2010. Het proces speelt zich af in een zaal in een strafgevangenis in San Juan de Lurigancho, een stadsdeel van Lima. Joran verscheen zelf ook. Videos na de break.

Hoewel 30 jaar is geëist kan het proces aflopen met een levenslange straf. In het rechtssysteem van Peru is het eenvoudig voor de familie van het slachtoffer om zich in het proces partij te stellen en dat heeft de familie van Stephany Flores Ramírez ook gedaan. Zij zullen in het laatste deel van proces eisen dat de tenlastelegging wordt verzwaard naar roof de dood tot gevolg hebbende, waar levenslang op staat.

Volgens de advocaat van de familie zal hij daarvoor in een pleitnota bewijs aandragen.

Zowel de openbaar aanklager, Miriam Riveros Castellares, als de voorzitter van de strafkamer, Victoria Montoya Peraldo, zijn vrouw.

Vandaag zullen de advocaten van Van der Sloot en de familie Flores de gelegenheid krijgen nieuw bewijs in te brengen. De aanklager zal de tenlastelegging voordragen en aan van der Sloot zou worden gevraagd of hij schuldig is of niet, ware het niet dat hij afstand heeft gedaan van zijn recht aanwezig te zijn.

Naar verwachting zal de advocaat van Van der Sloot deels ontkennen. Daarna zal de rechtbank, de komende weken, het onderzoek ter terechtzitting beginnen met bijvoorbeeld getuigenverhoren.

Van der Sloot heeft volgens de familie de moord gepland. De familie baseert het bewijs op het camerabeeld van het hotel Tac waarop te zien is dat van der Sloot de kamer in- en uitkomt. Hij draagt twee bekers koffie om te simuleren dat Flores nog in leven was, terwijl ze in werkelijkheid al dood was. Verder vindt de familie de internetchat met zijn vriend Stan Puijmen van belang. Van der Sloot zegt daarin dat in Lima zonder geld zit en bereid is alles te doen voor geld.

Stephany Flores had ter waarde van ruim 2500 euro aan geld bij zich, volgens een getuige. Geld was het motief, zegt de advocaat van de familie.

Verder vond de zoektocht op internet naar Natalee Holloway plaats vóórdat Stephany met Joran in het hotel was. Daarover kon Van der Sloot geen woedeuitbarsting hebben gekregen. Bovendien legt de familie er de nadruk op dat Van der Sloot tegen taxichauffeurs heeft gezged dat hij op de vlucht was omdat hij iemand had gedood en dat hij zijn daad ook heeft bekend.

Getuigen zijn onder meer een medewerkster van het casino, waar de twee voor de aankomst in het hotel hebben gespeeld, en vriendinnen van Stephany Flores.

De advocaat van Van der Sloot heeft een klacht neergelegd bij de Interamerikaanse Commissie voor de Mensenrechten (CIDH). Hij eist dat het gehele vooronderzoek opnieuw wordt gedaan. Met name de bekentenis van Van der Sloot zou ongeldig moeten worden verklaard, meyt name omdat Vand er Sloot niet beschikte over een tolk.

{youtube}OKe5DmpbMzI{/youtube}

Lees ook:

Joran naar het Siberië van Peru 

Hier het dossier Van der Sloot.