Proef met werken na de bajes

Het ministerie van Veiligheid en Justitie start een proef om oud-gevangenen aan het werk te krijgen. Daarover schrijft dagblad Trouw. Doel is te voorkomen dat ze opnieuw de fout in gaan. Van de circa dertigduizend gedetineerden die jaarlijks loskomen vindt twintig procent een baan.

Moeilijk

Eén van de oorzaken is dat het met een detentieverleden moeilijk is om aan de bak te komen. Delinquenten hebben een strafblad en krijgen niet altijd (indien nodig) een verklaring van geen bezwaar of van goed gedrag. De meesten worden dus afhankelijk van een uitkering en/of recidiveren.

Eén persoon

Uit onderzoek blijkt dat het verkrijgen van een vaste baan de beste garantie biedt om op het rechte pad te blijven. In de pilot ‘Werk na Detentie’ worden honderdenvijftig mannen en vrouwen, die maximaal een jaar vast hebben gezeten, gedurende 2,5 jaar geholpen met het vinden van woonruimte, het afbetalen van eventuele schulden en het vinden en houden van een baan. Het hulpaanbod is niet versnipperd zoals normaal. Tijdens de proef worden ex-gevangenen zes tot negen maanden door één persoon geholpen.

ABN AMRO

Een vergelijkbaar project in het Verenigd Koninkrijk leverde een daling van de recidive met tien procent op. Nu gaat ruim de helft van de volwassen ex-gedetineerden binnen drie jaar opnieuw in de fout. Een ander doel van de pilot is het terugbrengen van het aantal ex-gevangenen dat een uitkering aanvraagt, met 25 tot 30 procent.

Onder meer ABN Amro en het Oranje Fonds hebben 1,2 miljoen euro als maatschappelijke investering in het project gestopt.