Psychiatrie in de bajes

In zowel de papieren NRC als Het Parool dit weekend reportages over de PPC’s in de bajes. PPC staat voor Penitentiair Psychiatrisch Centrum. De kranten waren beide op bezoek in de Bijlmerbajes. De NRC-verslaggever was op paviljoen 7 van De Singel, één van de zes torens. Het Parool in paviljoen 3 van de toren ernaast: Het Veer. Er zijn sinds 2009 in Nederland nu vijf PPC’s ingericht. Dat is hoogst noodzakelijk omdat de psychiatrische problematiek groot is in de gevangenissen en huizen van bewaring.

 

Er zijn ongeveer 12.000 gedetineerden en tien procent daarvan heeft psychiatrische zorg nodig. De vijf PPC’s bieden 647 plaatsen voor mannen en 45 voor vrouwen.  De centra zijn ondergebracht in PI’s in Amsterdam, Scheveningen, Vught, Zwolle en Maastricht. Er zitten mensen met zware storingen zoals schizofrenie, vaak in combinatie met verslavingsproblemen. De helft van deze patiënten heeft een geweldsdelict begaan.

Het aantal mensen met een psychische stoornis in de bajes is de laatste jaren toegenomen. Het bleek onmogelijk om tijdens de detentie voor die categorie de juiste zorg te bieden. En bovendien maakten de psychische patiënten het leven voor bewaarders en gewone gedetineerden zwaar. Door de PPC’s is de druk van psychiatrische klanten op gewone PI’s minder groot hoewel er nog steeds mensen in gewone PI’s verblijven die eigenlijk zorg nodig hebben.

Het regime in de PPC’s is anders en het leven goedkoper. Aan de bewaarders worden extra eisen gesteld omdat er medische problemen optreden zoals ernstige bijwerkingen van anti-psychotica. Bovendien zijn sommige gedetineerden een gevaar voor zichzelf of voor hun omgeving. Dat maakt de cellen wel duurder. 

Gemiddeld blijven mensen vier maanden op een PPC. Daarna probeert men hen zonodig door te plaatsen naar centra in de gewone psychiatrie of in een project voor begeleid wonen. Vorig jaar is het in Amsterdam gelukt voor 223 van de 227 vertrekkenden iets te regelen. ‘Vier wilden echt helemaal niets.’ 

De Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie hoopt dat de PPC’s de recidive terugdringen. 

Meer in de papieren Parool en NRC.