PTSS nu beroepsziekte bij politie

Politiemensen bij wie posttraumatische stresstoornis (PTSS) is vastgesteld, kunnen vanaf nu een verzoek indienen om hun PTSS te laten erkennen als beroepsziekte. Een commissie geeft dan een advies aan de directeur Humanresourcesmanagement (HRM), die namens de korpschef besluiten neemt over erkenning van de beroepsziekte PTSS. Uit het boek Onder Spanning blijkt dat in Nederland duizenden agenten tobben met stress die ze hebben opgelopen tijdens hun werk.

Het Protocol Adviescommissie PTSS Politie geldt als richtlijn voor de totstandkoming van dit advies. Dit protocol beschrijft in detail onder meer de werkwijze van de commissie en het zogenaamde beoordelingskader. Dat beoordelingskader dient als meetlat om vast te stellen of de vastgestelde PTSS in overwegende mate veroorzaakt wordt door het beroep en/of de werkomstandigheden. Ook kan de commissie aan de hand van het protocol alle verzoeken op dezelfde wijze beoordelen.

Januari

Dit protocol is nu formeel vastgesteld door het Centraal Georganiseerd Overleg Politie, waaraan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de korpsleiding en de politievakbonden deelnemen. Deze goedkeuring betekent dat het secretariaat van de adviescommissie voorbereidingen kan treffen voor afhandeling van de PTSS-dossiers. De eerste commissievergadering staat half januari op de agenda.