PVV over veiligheid: ‘Hoogste tijd voor zero-tolerance’

PVV over veiligheid: ‘Hoogste tijd voor zero-tolerance’

De partij van Geert Wilders heeft de verkiezingen gewonnen. Dit is wat de PVV in haar verkiezingsprogramma heeft staan, als het gaat om veiligheid en criminaliteitsbestrijding. Ze wil onder meer taakstraffen en tbs-behandeling afschaffen, en er 10.000 politieagenten bij.

Slachtoffer

De PVV schrijft in haar verkiezingsprogramma dat veiligheid voor haar een ‘topprioriteit’ is. In het programma neemt ze hierover dan ook stevig stelling in: ‘We vinden het verschrikkelijk dat veiligheid in ons land verre van vanzelfsprekend is geworden. Waar criminaliteit vroeger een incident was, zijn nu miljoenen Nederlanders per jaar slachtoffer van een misdrijf.’

‘Gezellige volksbuurten zijn getransformeerd in no-go areas, waar straatterroristen de baas zijn. De mocromaffia zaait hier inmiddels dood en verderf. Steek- en schietpartijen wisselen elkaar in hoog tempo af, conducteurs zijn hun leven op de trein niet meer zeker, en een mooie zonnige dag aan het strand wordt verziekt door met name Marokkaanse reljongeren.’

Zero tolerance

Het is daarom de hoogste tijd voor zero tolerance, vindt de partij van Wilders: ‘De politie moet weer de baas zijn op straat. Criminelen dienen direct te worden opgepakt en langdurig vastgezet.’

Hiervoor wil de PVV een ‘veiligheidsoffensief’ lanceren, waarbij ze onder meer geld wil vrijmaken voor 10.000 extra politieagenten. De PVV spreekt zich ook uit over de politieleiding: ‘Onze politie wordt niet meer gehinderd door politiek correcte korpschefs die vooral bezig zijn met inclusie en diversiteit. Korpschefs moeten – net als burgemeesters – door de burger worden gekozen.’

De PVV is van mening dat Nederland in een situatie is beland waarin misdaad loont: ‘Niet alleen door de veel te lage pakkans, maar ook doordat het Openbaar Ministerie jaarlijks tienduizenden zaken seponeert.’ Zo wordt bijvoorbeeld ‘90 procent van de verkrachtingen nooit opgelost’, stelt ze. ‘De PVV wil daarom het Openbaar Ministerie verplichten om gewelds- en zedenmisdrijven te vervolgen.’

Keihard

De drugscriminaliteit wordt ‘keihard’ aangepakt: ‘Zo gaan wij dealers die drugs aan minderjarigen verkopen twee keer zo zwaar straffen’, aldus het verkiezingsprogramma.

De ‘lage straffen’ die in Nederland worden gegeven zijn volgens de partij ‘een gotspe’. ‘Daders staan vaak weer sneller op straat dan hun slachtoffers uit het ziekenhuis worden ontslagen.’ Er moeten naar de mening van de PVV ‘hoge minimumstraffen komen zodat misdadigers zo lang mogelijk in de cel blijven zitten.’

En die misdadigers moeten worden ‘onderworpen aan een streng en sober regime’ in de gevangenis: ‘Gevangenen krijgen een uniform en moeten 40 uur per week werken. Het gevangenisregime wordt zo veel mogelijk versoberd en het daarmee bespaarde geld gaat naar de ouderenzorg.’

In de gaten

De PVV heeft ook een standpunt als het gaat om terrorisme: ‘In Nederland wonen tienduizenden sympathisanten van de jihad. Onze veiligheidsdiensten kunnen hen niet continu allemaal in de gaten houden. Daarom moet Nederland een systeem van administratieve detentie invoeren. Zodat zij waar nodig preventief opgesloten kunnen worden.’

Roer om

De partij concludeert: ‘Onder de PVV wordt Nederland weer een land waar de overheid er vooral is voor het slachtoffer en niet voor de dader. Het veiligheidsroer moet om. Wij gaan Nederland terugveroveren op de misdaad, stad voor stad en dorp voor dorp.’

Wilders veroordeeld

Het gerechtshof veroordeelde Geert Wilders in 2020 overigens zelf voor groepsbelediging, voor zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraak.

Dit was naar aanleiding van wat Wilders zei in 2014 tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Den Haag: ‘Belangrijkste is toch voor de mensen hier op de markt de Hagenaars, Hagenezen en Scheveningers zoals dat altijd netjes en terecht noemt. Voor die mensen doen we het nu. Die stemmen nu op een veiliger en socialer en in ieder geval een stad met minder lasten en als het even kan ook wat minder Marokkanen.’

Voor het aanzetten tot discriminatie, waarvoor hij in 2016 door de rechtbank Den Haag nog werd veroordeeld, volgde voor het hof vrijspraak. Hij kreeg geen straf.

 

 

Veiligheidspunten PVV samengevat

De PVV vat haar punten samen in het verkiezingsprogramma:

-‘10.000 extra politieagenten en veel meer agenten zichtbaar op straat, heropenen politiebureau in de wijk’

– ‘Zero tolerance voor straattuig, waar nodig inzetten leger tegen straatterroristen’

-‘Levenslange gevangenisstraf wordt weer echt levenslang’

-‘Uitzetten van criminele vreemdelingen en misdadigers met een dubbele nationaliteit na denaturalisatie: verplichte remigratie criminelen’

-‘Stevige minimumstraffen en hogere maximumstraffen, geen taakstraffen’

-‘Altijd vervolging en nooit verjaring bij gewelds- en zedenmisdrijven’

-‘Jihad-sympathisanten preventief opsluiten via administratieve detentie’

-‘Levenslange gevangenisstraf voor veroordeelde terroristen’

-‘Dader moet alle kosten van zijn misdrijf, vervolging en straf betalen’

-‘Vanaf 14 jaar altijd volwassenstrafrecht toepassen bij zeden en geweldsdelicten’

-‘Streng regime in gevangenissen; gevangenen moeten een uniform dragen en 40 uur per week arbeid verrichten’

-‘Forse versobering gevangenisregime, opbrengst naar ouderenzorg’

-‘Digitale schandpaal voor daders van geweld- en zedenmisdrijven’

-‘Afschaffen tbs’

-‘Geen vervroegde vrijlating. Celstraf moet geheel uitgezeten worden’

-‘De verkoop van drugs aan minderjarigen wordt dubbel zo zwaar gestraft’