Raadsheren mogen niet googelen van HR

Raadsheren van het gerechtshof in Den Bosch hebben ten onrechte eigener beweging gevonden informatie op internet gebruikt voor een arrest. De Hoge Raad heeft nu voor de tweede keer keer een hof hierover op de vingers getikt. Eerder werd een arrest van het Haagse hof vernietigd. De kern van het probleem is dat de raadsheren de op internet gevonden informatie ter wederhoor voor hadden moeten leggen aan de procesdeelnemers. Dat meldt Webwereld.

 

De Hoge Raad concludeerde in de Bossche zaak dat een arrest was gebaseerd op zelf op internet gevonden gegevens. Van ‘de juistheid van die gegevens kan niet zonder meer worden uitgegaan.’

Niet alleen waren er vragen over de betrouwbaarheid van de gegevens, het hof had ook het fundamentele rechtsbeginsel van hoor en wederhoor geschonden. De zaak draaide om een geschil rond een failissement. De raadsheren hadden op internet gegevens over een bedrijf opgezocht en die gebruikt voor de overwegingen.

In januari vernietigde de Hoge Raad een arrest van het Haagse hof in een strafzaak. Het hof vond dat de afkorting A.C.A.B. strafbaar is omdat het beledigend zou zijn voor politieagenten. Het zou – volgens het hof – algemeen bekend zijn dat  “A.C.A.B.” staat voor “All Cops Are Bastards”.

De raadsheren hadden – heel modern – ACAB ge-googeld en gezien dat dit 190.000 resultaten toonde in beledigende context. Maar de raadsheren hadden dit gedaan na het sluiten van de behandeling ter terechtzitting en dus de verdachte geen mogelijkheid tot wederhoor gegeven.

Zie Webwereld.