Rapport: ‘Autoverhuurbranche is vervuild en vaak ontmoetingsplaats voor criminelen’

In het nieuwe rapport Criminelen achter het stuur van onderzoeks- en adviesbureau Bureau Beke wordt de aard en omvang van het gebruik van huurauto’s voor criminele activiteiten uitvoerig beschreven. De conclusie in de publicatie is vooral dat de autoverhuurbranche is vervuild door malafide bedrijven die opgericht zijn voor en door criminelen en dat de verhuurlocaties vaak ontmoetingsplaatsen zijn voor criminelen.

Anonimiteit

Het ruim 115 pagina’s tellende rapport beschrijft dat er al decennia lang signalen zijn dat de autobranche – en dan met name de autoverhuurbranche – een schakel vormt tussen de onder- en bovenwereld. In het rapport staat: “We concluderen dat criminelen calculerend en systematisch gebruik maken van huurmotorvoertuigen voor uiteenlopende, ernstige en ondermijnende vormen van criminaliteit. Met het misbruiken van autoverhuurbedrijven voor criminele doeleinden bestaat een onwenselijke verwevenheid tussen onder- en bovenwereld. Argumenten voor criminelen om huurmotorvoertuigen te gebruiken, zijn ten eerste dat zij nu eenmaal een vervoersmiddel nodig hebben, ten tweede een huurauto hen anonimiteit biedt en ten derde dat een gehuurd voertuig hen niet persoonlijk afgepakt kan worden.”

Kwetsbaar

Het onderzoek beschrijft dat er enkele factoren zijn die ervoor zorgen dat autoverhuurbedrijven kwetsbaar zijn voor misbruik door criminelen. Dat zijn onder andere het accepteren van contante betalingen, een lage bezettingsgraad, een beperkte zichtbaarheid en herkenbaarheid van de voertuigen, het niet uitvoeren van identiteitscontroles en het niet op orde hebben van de boekhouding. Als voorbeelden voor die kwetsbaarheid wordt beschreven dat bepaalde verdachten een huurauto gebruikten voor zowel wapen- en drugshandel als inbraken, plofkraken en liquidaties. Een rechercheur in het rapport: “Zijn vader was een grote jongen in de heroïne. Misschien dat hij wel wat drugstransporten voor zijn vader deed en geleerd heeft om bij het betreffende verhuurbedrijf te huren. We denken dat hij het ook een hele toffe auto vond en ermee wilde shinen.” (tekst gaat verder na de advertenties).

Criminele ontmoetingsplaatsen

Ook komt in het rapport naar voren dat de autoverhuurbranche is vervuild door malafide bedrijven die opgericht zijn voor en door criminelen en dat de verhuurlocaties van die bedrijven vaak ontmoetingsplaatsen zijn voor criminelen van allerlei allooi, waaronder leden van Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s). “Elementen van de modus operandi van criminelen die de opsporing bemoeilijken, zijn dat zij via stromannen voertuigen huren, er cash wordt betaald, zij met regelmaat van huurmotorvoertuig wisselen, er een spreiding over verhuurbedrijven en stromannen wordt gehanteerd en voertuigen in het buitenland worden gehuurd.”

Angst voor reputatieverlies

Volgens de drie onderzoekers van Criminelen achter het stuur zijn de verhuurders op microniveau bang voor reputatieverlies wanneer zij geassocieerd worden met criminaliteit. “Op macroniveau geldt dat voor de gehele branche: er bestaat angst voor criminalisering en daarmee stigmatisering van de autoverhuurbranche vanwege geconstateerde incidenten. Alle betrokken partijen, zowel BOVAG, autoverhuurbedrijven en ook de overheid, hebben dan ook behoefte aan een ‘schone’ autoverhuurbranche. En ook al deze partijen zijn bereid zich vanuit hun eigen belangen daarvoor in te spannen.”

Vergunningenstelsel

Wat daarvoor moet gebeuren volgens de onderzoekers? “Een betere regulering in de branche, het werken met een keurmerk, vergroten van de weerbaarheid van (personeel van) bedrijven, een sterkere publiek-private samenwerking en gezien het grensoverschrijdende karakter van het probleem ook een internationale samenwerking. Over een vergunningenstelsel voor de autoverhuurbranche is men over het algemeen positief mits dit landelijk wordt ingevoerd om verplaatsingseffecten te voorkomen.”

Het rapport Criminelen achter het stuur van Bureau Beke is via deze link te downloaden