Recherche liet dit jaar al meer dan 16.000 zaken liggen

De politie heeft dit jaar duizenden onderzoeken stopgezet vanwege een gebrek aan rechercheurs. Tot de maand november waren dat al meer dan 16.000 zaken. Dat heeft de politie bevestigd na berichtgeving van de NOS.

Plankzaken

Op dit moment heeft de politie ruim 40.000 zaken in behandeling en er liggen bijna 23.000 nieuwe zaken op de plank. De zaken die zijn gestopt zijn geen zware zaken maar bijvoorbeeld een eenvoudige mishandeling zonder letsel, en kleine diefstallen, waarvan er een gerede kans is dat de politie ze kan oplossen, omdat er aanknopingspunten beschikbaar zijn zoals bijvoorbeeld sporen. Dat zijn zaken met “daderindicatie”. Die komen dus op de plank naast de zogeheten “plankzaken” waarvoor geen dader in beeld en waarvan het de vraag is of ze ooit worden opgelost.

Hoger

Zware zaken zoals liquidaties of woningovervallen krijgen altijd voorrang. De gestopte zaken kunnen wel worden opgelost maar wachten eenvoudig op beschikbare rechercheurs die bijvoorbeeld de vereiste processen-verbaal kunnen opmaken kunnen doen.

Tegen de NOS zegt politievakbond ACP dat de recherche ook zwaardere zaken noodgedwongen laat liggen. De ACP denkt bovendien dat de werkelijke aantallen door personeelsgebrek gestopte zaken hoger liggen en stijgen.

Ht is voor het eerst dat dergelijke cijfers naar buiten komen over de gevolgen van personeelstekorten. Het kabinet maakte recent eenmalig 91 miljoen vrij voor investeringen bij de politie.