Rechercheurs willen geen dna afstaan

Zo’n 300 agenten en rechercheurs weigeren hun dna af te staan voor de “eliminatiedatabank” van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Misdaadonderzoeken lopen daardoor vertraging op. Dat schrijven de kranten van de Persdienst.

Uitsluiten

De eliminatiedatabank is bedoeld om sporen van politiemensen op een plaats delict uit te sluiten als mogelijk daderspoor. Van de circa 1.250 forensisch rechercheurs in Nederland hebben er 949 vrijwillig hun DNA afgestaan. Het aantal groeit wel: in 2013 hadden 837 agenten dna ingeleverd.

Principiële bezwaren

Minister Ivo Opstelten van Justitie en ook de top van de Nationale Politie is het nog altijd niet gelukt om de principiele bezwaren van het agenten weg te nemen. Han Busker van de Nederlandse Politiebond (NPB) zegt: ‘Ik kan me voorstellen dat agenten vraagtekens zetten bij de opslag van hun celmateriaal. Het gaat om hele persoonlijke, gevoelige informatie.’

Dadersporen

Forensisch politiepersoneel is zich ervan bewust dat minieme dna-sporen op een plaats delict al een verdenking met zich mee kunnen brengen. Ook al dragen politiemensen witte pakken dan kan het nog mogelijk zijn dat er dna wordt achtergelaten. Ook een hoestende of niezende geüniformeerde agent kan dna-sporen achterlaten.