Rechtbank gewraakt in heroïne-proces (UPDATE)

Op dinsdag 19 juni heeft de wrakingskamer van de rechtbank Amsterdam het verzoek afgewezen.

Advocaten in het heroïne-proces over de zogeheten Bayer-zaak hebben de rechtbank gewraakt. Dat is een reactie op het afwijzen van alle verzoeken van de advocaten om nader onderzoek te verrichten naar de rechtmatigheid van het politie-onderzoek, naar aanleiding van het artikel over de Amsterdamse heroïnelijn dat Crimesite zondag publiceerde. De rechtbank weigert ook een gewezen mega-handelaar in heroïne, Hossein Rikabadi (foto) te horen als getuige, ondanks dat er een adres van hem in Roemenië beschikbaar is.

In het Crimesite-artikel stellen twee anonieme bronnen dat er in Nederland criminele burgerinfiltranten zijn ingezet in het onderzoek en onder meer in Roemenië met medeweten van de Nederlandse politie illegale opsporingsmethoden zijn gebruikt. Volgens de rechtbank is het artikel op Crimesite niet concreet genoeg en het horen van getuigen, zoals de betrokken teamleider van de Amsterdamse politie en oud-commissaris John Olierook ‘irrelevant’. 

Die uitspraak leidde tot grote consternatie bij onder meer advocaten Cees Korvinus, die de verdachte Faisal I. bijstaat en Michel van Stratum, de advocaat van Bozan A. Ook een andere getuige die Van Stratum verzocht te horen werd afgewezen door de rechtbank. Deze zou volgens de advocaat uit de eerste hand informatie kunnen geven over de inzet van criminele burgerinfiltranten in het onderzoek.

Advocaat Van Stratum stelt dat de rechtbank zich met de weigering nader onderzoek te doen vooringenomen toont. ‘Ik vind het een onbegrijpelijke beslissing. De rechtbank loopt op een ontoelaatbare manier voor de muziek uit door te stellen dat nader onderzoek irrelevant is, dat wekt de schijn van partijdigheid. De rechtbank richt zich uitsluitend op doelmatigheid, dat wil zeggen een snelle voortgang van het proces. Maar ik vind dat er een evenwicht moet zijn tussen doelmatigheid en onderzoek naar de rechtmatigheid.’

Cees Korvinus stelt dat er al langer vragen waren over de start van het onderzoek. ‘Het artikel is een aanvulling op vragen en feiten die al summier in het dossier aanwezig zijn. Bovendien heeft de rechtbank al een jaar geleden gezegd dat het verhoor van Rikabadi antwoord zou moeten geven op vragen over de start van het onderzoek. Nu is er een adres van de man en kan hij gehoord worden en nu wil de rechtbank de man niet horen.’ 

Toen maandagochtend advocaat Van Stratum het Crimesite-artikel aan de rechtbank overlegde reageerde de officier van justitie van het landelijk parket verbolgen. Hij suggereerde dat Crimesite in eerdere artikelen niet juist had bericht en vroeg de rechtbank het artikel naast zich neer te leggen. Hij vroeg verder om een schorsing van twee uur voor intern overleg.

Opvallend genoeg betwistte de officier bij terugkeer de aangedragen feiten in het Crimesite-artikel niet. Maandagmiddag om 15.00 komt de wrakingskamer van de rechtbank Amsterdam bijéén.

Lees:

De Amsterdamse heroinelijn