Rechtbank: Hells Angels moeten pand verlaten

De president van de rechtbank in Alkmaar heeft in kort geding besloten dat MC Companeros een pand en een terrein in Heiloo moeten verlaten omdat het gebruikt wordt door de verboden MC Hells Angels Holland.

De advocaat van de motorclub had betoogd dat de Hells Angels het pand niet gebruiken maar dat de Companeros dat doen. Daarom had de club in kort geding gevraagd een besluit van de burgemeester om pand en terrein te sluiten te schorsen.

De burgemeester vindt dat de verboden Hells Angels het pand gebruiken. En dat levert volgens hem ‘een ernstig gevaar’ op voor de openbare orde. De rechtbank vindt de vrees van de burgemeester gerechtvaardigd.