Rechtbank wijst inzage dossier Bethlehem af

‘Het Openbaar Ministerie reageerde vandaag op de verzoeken van de verdediging om de dossiers Bethlehem en Kaale toe te voegen aan het liquidatieproces ‘Passage’. Rechtbankvoorzitter Frits Lauwaars gaf het woord aan het OM na eerst op te merken dat het OM in een eerder stadium had gezegd dat de dossiers wellicht nog gevoegd zouden worden. Officier van justitie Betty Wind viel daarom maar met de deur in huis en kwam meteen met de conclusie. De voeging van beide dossiers dienen volgens het OM te worden afgewezen.’ Door Bondtehond.

‘Betty Wind: We zijn van mening dat de dossiers niet verstrekt moeten worden. Dit is meteen de conclusie. We hechtten er waarde aan gedegen reactie te geven. Daarom hebben we voorbereidingstijd gevraagd. We stellen het op prijs dat we die gekregen hebben. Janssen heeft gewezen op de belangen waarom de dossiers toegevoegd dienen te worden. Hoewel we de lijn volgen, zullen we komen tot een ander inzicht.

De officier van justitie wees vervolgens op allerlei jurisprudentie. Er kan volgens Wind uit worden gedestilleerd dat er uit kan worden geconcludeerd dat stukken niet dienen te worden toegevoegd.

Betty Wind (samengevat): Men wil de betrouwbaarheid van La S. onderzoeken. Het dossier is echter niet ingebracht in Passage. De toetsing die de verdediging wil doen, kan niet los worden gezien van de verklaringen van getuigen F1 + F3 en R.. Hoe de heer R. dat dan weet, blijft een raadsel. De verdediging wil doen geloven dat de verklaringen van R. en F1 + F3 eenduidig zijn, echter wanneer R. het vuur na aan de schenen wordt gebracht, weigert hij licht te geven in de zaak. R. beroept zich op zijn zwijrecht. Namen wil hij niet noemen. De stelling van de verdediging, La S. verklaart wisselend, treft geen doel naar ons inzicht. Primair verzoeken wij: Het verzoek moet worden afgewezen. Subsidiair: Als de rechtbank beslist het dossier toch in te voegen, dienen eerst de verklaringen van F1 + F3 afgelegd te zijn en niet eerst te worden voorzien van onderzoeksresultaten.’

Lees verder Bondtehond.

Lees ook:

Bethlehem moest dood om de hasj

Stoffelijk overschot in het kanaal

Wie vermoordde Gerrie Bethelem?