Rechtbank ziet bewijs (poging) moord Mieremet

De rechtbank in Amsterdam ziet bewijs voor betrokkenheid van Willem Holleeder bij de moord en poging tot moord op John Mieremet. Er zijn volgens de rechtbank in het dossier voldoende ernstige bezwaren tegen Holleeder om hem ook voor deze zaken in voorlopige hechtenis te houden. 

Beslotenheid

De rechtbank bepaalde maandag ook dat de getuigen Astrid en Sonja Holleeder en Sandra den Hartog niet ter zitting worden gehoord. Ze worden nu eerst bij de rechter-commissaris worden gehoord. Het Openbaar Ministerie had de rechtbank nogmaals verzocht de vrouwen op korte termijn op een openbare zitting te laten getuigen. Maar de rechtbank acht het van doorslaggevend gewicht dat de getuigen in deze fase van het strafproces intensief kunnen worden bevraagd over hetgeen zij eerder tegenover de politie hebben verklaard. Daarvoor leent zich bij uitstek de beslotenheid van het kabinet van de rechter-commissaris, aldus de rechtbank.

Q5

De advocaat van Holleeder, Stijn Franken, had verzocht de anonieme getuige Q5 op een openbare zitting te horen, maar ook die moet van de rechtbank bij de rechter-commissaris worden gehoord.

De rechtbank bepaalde ook dat het OM niet hoeft aan te geven welke CIE-informatie in het dossier afkomstig is van de getuigen Q5 en C. Volgens de rechtbank bestaat het risico dat dan informatie wordt prijsgegeven die kan leiden tot de identificatie van de getuigen. Gezien het zwaarwegend veiligheidsbelang van deze anonieme getuigen dient een dergelijk risico te worden uitgesloten. Voor drie andere getuigen bepaalt de rechtbank dat het OM wel duidelijk moet maken welke informatie deze getuigen aan de CIE hebben verstrekt.